Ook waterrekening Voorst fors omhoog vanwege precario

Nieuws

Inwoners van de gemeente Voorst krijgen in 2017 een hogere waterrekening. Naast Wijk bij Duurstede voert ook Voorst de precarioheffing in, een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening bij de inwoners terecht komt. Inwoners van Voorst gaan in 2017 en 2018 door deze heffing € 119,85 jaarlijks meer betalen. Alle inwoners van Voorst worden hierover in december per brief door Vitens geïnformeerd.

Door de gemeentelijke heffing op drinkwaterleidingen die in de grond van de gemeente liggen, valt de waterrekening hoger uit. Vitens heeft bezwaar gemaakt en stelt dat het om een 'niet transparante belastingmaatregel' gaat. Daarnaast vinden wij dat kraanwater, als primaire levensbehoefte, goedkoop beschikbaar moet blijven en niet net als alcohol en tabak zwaar belast moet worden. Vitens is gedwongen alle kosten door te berekenen aan de klanten waar de precariobelasting geldt. Dit om te voorkomen dat klanten buiten de gemeenten mede opdraaien voor de extra gemeentelijke heffingen.

De maatregel is ook politiek omstreden. Minister Plasterk van Binnenlandse zaken heeft een wetsvoorstel om precarioheffing voor nutsnetwerken af te schaffen ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting zal begin 2017 in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel worden gestemd. De gemeenten lopen hierop vooruit en maken zodoende wellicht ook aanspraak op een overgangsregeling.

U kunt hier een fictief voorbeeld van de berekening precarioheffing downloaden.

Zie ook: de Vitens klantbrief en de toelichting aangaande de precarioheffing in Voorst.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.