Project Boeren voor Drinkwater voortgezet

Nieuws
Trekker

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ van de provincie Overijssel krijgt een vervolg.

Uit de resultaten die de deelnemers aan het project hebben behaald, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater afneemt. Daarnaast blijken de genomen maatregelen ook goed voor de financiële opbrengsten van de boeren.

Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs. Tijdens een evaluatiebijeenkomst die onlangs gehouden werd, zijn de resultaten van 15 deelnemers besproken en gedeeld met bestuurders van de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord. De deelnemers nemen vrijwillig deel aan het project, maar hebben echt de intentie om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Ze zijn dan ook trots dat de resultaten positief zijn en ook blij met het bijkomende positieve effect op het bedrijfsresultaat. Dit bedraagt ongeveer € 150 per hectare.

Via het project worden de deelnemers ondersteund door bedrijfsadviseurs. De kringloopwijzer is daarbij een belangrijk instrument. Het streven van de groep is om onder de 100 kg stikstof bodemoverschot te blijven. Dit lukte in 2014, dat was een zeer groeizaam jaar. In 2015 lag het overschot net iets hoger, maar bleef de groep beter presteren dan het landelijk gemiddelde. De potentie bij de deelnemers voor een verdere verbetering ligt er nog steeds. Het is een groep koplopers die laat zien dat praktische maatregelen goed zijn voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee. Het project krijgt daarom ook in 2016 een vervolg.

Het project wordt voortgezet met de bestaande deelnemers, maar ook andere grondeigenaren binnen de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel kunnen aansluiten bij het vervolg van het project.

Gerelateerde nieuwsberichten

Blauw goud

Nieuws

In het magazine Blauw Goud komt een aantal uitdagingen aan bod waarmee Vitens te maken heeft bij het waarmaken van deze ...

Lees meer

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.