Samen schulden vroegtijdig te lijf

Nieuws

Op maandag 19 september ondertekent Vitens het convenant voor de pilot Vroegsignalering. Met het convenant wil de gemeente Nijmegen mensen met problematische schulden vroegtijdig opsporen en hen helpen.

De gemeente heeft met energiebedrijf NUON, drinkwaterbedrijf Vitens, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de woningcorporaties Talis, Portaal, Mooiland, De Gemeenschap, Woongenoot en Standvast afspraken gemaakt om vroegsignalering van betalingsproblemen mogelijk te maken. Op maandag 19 september tekenen deze partijen hiervoor een convenant. Op 1 oktober 2016 gaat de pilot Vroegsignalering van start.

Betalingsachterstand

Voor de pilot zal Vitens maandelijks gegevens van hun Nijmeegse klanten met een betalingsachterstand van tenminste 98 dagen aan de gemeente doorgeven. Voor het verzamelen van de gegevens maakt de gemeente afspraken met Bureau Kredietregistratie (BKR). De gegevens zullen hier in een separaat, strikt beveiligd systeem worden opgeslagen.

Actief op signalen af

De gemeente selecteert elke maand 50 inwoners met een betalingsachterstand bij minimaal drie convenantpartners. Medewerkers van Bureau Schuldhulpverlening benaderen deze inwoners en bieden ondersteuning aan als dat nodig is.

Vitens

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn wil Vitens ze helpen, zodat de situatie van onze klanten verbetert en we niet over hoeven gaan tot afsluiting. Daarom willen we in de toekomst graag meer van dit soort convenanten afsluiten met gemeenten. Iedereen heeft tenslotte kraanwater nodig, elke dag opnieuw.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.