Stelling De Stentor en Gelderlander over duurder water door weilandgif feitelijk onjuist

Nieuws

Vandaag, maandag 23 april, zijn artikelen in De Stentor en De Gelderlander gepubliceerd waarin wordt gesteld dat Vitens 15 miljoen euro per jaar extra kosten moet maken om grondwater te zuiveren, mede vanwege het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup in de landbouw. Ook wordt gesteld dat deze kosten aan de klant worden doorberekend en dat dus het drinkwater duurder wordt. Dit is niet juist.

Het klopt dat Vitens jaarlijks investeert in grondwaterzuivering. Met de zuivering worden talloze stoffen en mineralen uit het grondwater gefilterd zodat het drinkwater ruimschoots aan alle wettelijke normen voldoet. Het klopt dan ook niet dat Vitens jaarlijks 15 miljoen euro éxtra zuiveringskosten maakt om op het middel Round Up uit het grondwater te zuiveren. De kosten voor drinkwater voor de klant worden dus ook niet hoger. 

Vitens maakt zich er hard voor om het gebruik van schadelijke middelen terug te dringen en onze bronnen te beschermen. Dat doen we door samen met partners te werken aan een schone leefomgeving. Met de agrarische sector werkt Vitens succesvol samen in programma’s als ‘Boeren voor drinkwater’ en ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ waarin een gezonde bodem het gezamenlijke belang is. Ook lobbyt Vitens op landelijk niveau onder andere via de brancheorganisatie Vewin om het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.