Structuurvisie ondergrond is opsteker. Toch zijn drinkwaterbronnen nog niet veilig gesteld

Nieuws

Drinkwaterbedrijf Vitens is verheugd dat drinkwater als nationaal belang serieus wordt meegenomen in de structuurvisie ondergrond (STRONG), die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Maar Vitens verwacht wel dat het ook in de toekomst schoon drinkwater kan blijven winnen. Directievoorzitter Jelle Hannema: “In de toekomst zal er bij een extreem scenario door klimaatverandering bevolkingstoename en groeiende economie 30% meer drinkwater in Nederland moeten worden gewonnen. Het kan niet zo zijn dat die bronnen niet veilig zijn nu ook de noodzakelijke energietransitie zorgt voor meer activiteit in de ondergrond.”

Vitens vindt het een goede zaak dat mijnbouwactiviteiten, zoals het winnen van schaliegas en geothermie in drinkwatergebieden nu zijn uitgesloten. “Maar in de uitwerking is het noodzakelijk dat bij activiteiten onder drinkwatergebieden het voorzorgsbeginsel uitgangspunt is”, meent Hannema. “Dus ook geen geothermieactiviteiten toestaan als niet 100% zeker is dat de risico’s zijn uitgesloten voor de bronnen waar Vitens haar drinkwater nu en in de toekomst wint. Water is een eerste levensbehoefte en waterbronnen dienen zuiver te zijn. Bij mogelijk conflict in de ondergrond, moet drinkwater als nationaal belang prioriteit krijgen.” De directeur van Vitens ziet dat de voorliggende structuurvisie alleen de  bestaande drinkwatergebieden beschermt, en niet de toekomstige.

Hannema merkt in zijn praktijk dat in de landelijke en regionale energiedialoog drinkwater onvoldoende op de agenda staat. “Daarom vragen wij het Rijk om het drinkwaterbelang actief en zorgvuldig mee te nemen in de plannen en besluiten rond de energieverduurzaming van Nederland. Laten we ervoor zorgen dat we ook de toekomstige drinkwaterbronnen schoon houden. De provincies zijn nu aan zet om ons ‘blauwe goud’ voor nu en straks veilig te stellen. “De geothermiesector is nog lang niet volwassen als het gaat om veiligheid en milieu, dat vraagt om een actief beleid en extra scherpte.”

STRONG biedt een afwegingskader voor keuzes voor de ondergrond, onder meer tussen het grondwaterbelang en het belang van de energievoorziening. Een belangrijk aspect van STRONG is de bescherming van het grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwaterproductie. Vitens, met 5,7 miljoen klanten, is afhankelijk van het grondwater in diezelfde aardlagen. Activiteiten in de ondergrond, zoals het boren naar schaliegas, het winnen van aardwarmte en opslag van CO2 of kernafval, mogen geen gevaar vormen voor de drinkwatervoorziening. Hannema: “Wij zien met toenemende zorg hoe bedrijven en overheden over elkaar heen buitelen om het economisch potentieel van de ondergrond te verzilveren, terwijl het Rijk een stap terug doet.”

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.