Uitzending Nieuwsuur 27 mei

Nieuws
laboratoriumonderzoek

Op dinsdag 27 mei zond Nieuwsuur een reportage uit over drugsafval in riolen.

In deze reportage werd ook de link met drinkwater gelegd. U hoeft zich echter geen zorgen te maken over het drinkwater.

Vitens meet altijd, elke dag, meerdere malen haar water op een zeer breed spectrum aan stoffen. Vitens meet het water in alle fasen van het productieproces, van bron tot kraan. Vitens let bij de metingen op standaard stoffen en op nieuwe en onbekende stoffen. Het meetspectrum wordt continue uitgebreid op basis van nieuwe kennis. Vitens is voorbereid op allerlei stoffen, of dit nu gaat om drugs, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, nitraten, of chemicaliën.
 
Daarnaast meet Vitens het grondwater altijd preventief in de zogenaamde waarnemingsputten - deze staan bij alle winningen – waardoor Vitens al vroeg kwaliteitsproblemen kan signaleren. Als er ook maar iets afwijkt, dan doet Vitens verder onderzoek en neemt het bedrijf maatregelen als dat nodig is.
 
Vitens heeft vooralsnog geen drugsstoffen aangetroffen in het grondwater. Op de plekken waar Vitens via oeverfiltratie drinkwater maakt staat membraantechnologie klaar om vreemde stoffen, dus ook drugs, te kunnen zuiveren. Als er stoffen in het ruwe water voorkomen die er niet in thuis horen, dan zal Vitens die zuiveren. Dat laat onverlet dat deze stoffen niet in het milieu thuis horen. Vitens is dan ook alert als het gaat om vreemde stoffen in het oppervlakte- en grondwater.
 
Is mijn kraanwater veilig?
Ja, uw kraanwater is veilig.
 
Komen die drugsstoffen in het grondwater terecht?
Vitens heeft nog geen drugsstoffen aangetroffen in het grondwater. Maar mochten drugsstoffen uit het oppervlaktewater onder de grond terecht komen bewegen deze stoffen zich onder de grond zich traag, en worden stoffen onderweg door allerlei processen afgebroken. Vitens meet daarom continue op een breed spectrum aan afwijkende stoffen in het grondwater.
 
Als er wel drugs in het grondwater zit, kan Vitens dit eruit halen?
Ja, we kunnen technische maatregelen nemen. Met membraantechnologie is vrijwel iedere substantie uit drinkwater te verwijderen. Dit is alleen kostbaar en niet erg duurzaam. Daarom heeft Vitens liever een schone bron.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.