Vitens en gemeente Almere tekenen convenant om betalingsachterstanden te voorkomen

Nieuws
vroeg er op af

Vitens is samen met NUON, Menzis, Gemeentebelastingen en BKR vanaf nu aangesloten op het Almeerse initiatief Vroeg Eropaf. Almeerse woningcorporaties, PLANgroep en de Zorggroep Almere zijn dit initiatief eerder gestart om samen in een vroeg stadium geldproblemen bij burgers te signaleren en passende hulp te bieden.

Mensen met beginnende geldproblemen melden zich vaak niet actief voor advies of hulp. Ze schamen zich of denken dat ze er zelf wel uitkomen. Vaak is er al van alles aan de hand voordat geldproblemen ontstaan. Een kleine betalingsachterstand kan dan razendsnel uitgroeien tot een grote schuld. Zo groot dat zelfs iemands woning op het spel komt te staan.

 

290 huishoudens inmiddels geholpen door Vroeg Eropaf

Bij ‘Vroeg Eropaf’ gaan hulpverleners naar aanleiding van signalen van aangesloten schuldeisers persoonlijk langs bij huishoudens met een betalingsachterstand. Sinds de start van de samenwerking in februari 2017 tot november 2017 zijn rond de 440 huishoudens door de Almeerse woningcorporaties aangemeld bij dit initiatief. Hiervan zijn inmiddels 290 huishoudens bereikt en is een plan van aanpak tot stand gekomen. Bewoners waarderen het onaangekondigde huisbezoek van de hulpverleners. Met de toetreding van Vitens en de andere nieuwe organisaties is het mogelijk om in een nog vroeger stadium in contact te komen met inwoners met oplopende betalingsachterstanden.

 

Samenwerkingen op het gebied van Vroegsignalering

Vitens werkt nu al samen met de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Leeuwarden en Almere om schuldenproblematiek bij haar klanten helpen te voorkomen. Vanwege haar maatschappelijke rol streeft Vitens er dan ook naar om tot een structurele samenwerking met álle gemeenten in haar voorzieningsgebied (Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland) te komen. Vitens hoopt dat dit er uiteindelijk toe zal leiden dat klanten met schulden sneller geholpen kunnen worden.

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.