Vitens en gemeente Tiel werken samen in voorkomen schulden

Nieuws
vroeg signalering

Sinds afgelopen week werkt Vitens, samen met de gemeente Tiel, Woningcorporaties SCW en KleurrijkWonen, zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ, Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en energiebedrijf NUON intensief samen op het gebied van schuldhulpverlening voor de inwoners van de gemeente Tiel. Dit betekent dat deze partijen afspraken met elkaar maken om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen raken.

1 op 5 huishoudens heeft risicovolle schulden

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met risicovolle of problematische schulden. Ongeveer 80% van deze huishoudens maakt geen gebruik van formele schuldhulpverlening. Dit betekent voor Tiel dat er zo'n 3.500 huishoudens te maken hebben met risicovolle of problematische schulden. Op het moment dat zij contact opnemen voor hulp bij hun financiële problemen, is de schuld vaak al erg hoog. Zij zien dan zelf geen uitweg meer. De oplossing ligt in het aanbieden van hulp bij beginnende betalingsachterstanden.

 

Actieve hulp door signalering

 

Snelle hulp bij schulden kan veel ellende en maatschappelijke kosten besparen. Als mensen bij twee of meer van de aangesloten organisaties een betalingsachterstand hebben, dan signaleren zij dit (via BKR) naar de gemeente. Voor het uitwisselen en verwerken van de gegevens over betalingsachterstanden wordt er gebruik gemaakt van 'Vindplaats van Schulden' (VPS) van BKR. Hierbij wordt er gewerkt binnen de juridische kaders van wet- en regelgeving. De gemeente kan dan actief hulp aanbieden. Samen met de klant wordt gekeken of hulp nodig en gewenst is en welke hulp dan het beste is. Alles met als doel om de financiële situatie snel inzichtelijk en stabiel te krijgen. Wethouder Henk Driessen: ,,Het hebben van schulden is nu nog te vaak een taboeonderwerp. Mensen met schulden durven vaak niet aan de bel te trekken. En dan is het al te laat. Dit convenant kan ons helpen eerder het schuldenprobleem in de kiem te smoren. En daar doen we het voor."

Met welke gemeenten werkt Vitens al samen?

Vitens werkt nu al samen met de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Almere, Tiel en Leeuwarden. Vanwege haar maatschappelijke rol streeft Vitens ernaar om tot een structurele samenwerking met álle gemeenten in haar voorzieningsgebied (Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland) te komen. Inmiddels melden steeds meer gemeentes zich bij Vitens om tot een samenwerking te komen. Vitens hoopt dat dit er uiteindelijk toe zal leiden dat klanten met schulden sneller geholpen kunnen worden.

Vitens denkt mee: uitstel van betaling

Ook denkt Vitens mee over andere tijdelijke hulp bij het hebben van schulden, zoals het aanvragen van uitstel van betaling. Sinds kort is het mogelijk om één maal per factuur uitstel van betaling aan te vragen.

Lees hierover meer op vitens.nl/service/betalen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.