Vitens: Geef gevolg aan doel precariowet

Nieuws

Minister Plasterk van Binnenlandse zaken heeft een wetsvoorstel om precarioheffing voor nutsnetwerken af te schaffen ingediend bij de Tweede Kamer.

In het voorstel wordt rekening gehouden met een overgangsregeling van tien jaar om met precarioheffing te stoppen.

Gemeenten, maar ook provincies en waterschappen, kunnen nu nog precario heffen op onder meer kabels en leidingen onder de grond. Deze belasting op leidingen is de drinkwaterbedrijven, waaronder Vitens, al jaren een doorn in het oog omdat zij deze moeten doorberekenen aan hun klanten. Dit leidt tot een forse verhoging van de drinkwaterrekening. Precariobelasting is indirect en ondoorzichtig. Bovendien is het aantal gemeenten dat deze vorm van belasting heft en wil heffen in aantal enorm toegenomen. De belastingheffing kan oplopen tot enkele miljoenen euro’s per gemeente per jaar.

Het doel van de wet van Minister Plasterk is een einde te maken aan deze ondoorzichtige belasting die doorberekend wordt in de drinkwaterrekening. Vitens vraagt gemeenten in haar voorzieningsgebied dan ook de geest van het wetsvoorstel te volgen en zo snel mogelijk te stoppen met de heffing. Drinkwater is immers een eerste levensbehoefte en zou niet belast moeten worden.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.