Vitens neemt infiltratievennen Schalterberg in gebruik

Nieuws

Vitens heeft de infiltratievennen bij Schalterberg in gebruik genomen.

Vitens heeft de infiltratievennen bij Schalterberg in gebruik genomen. Elk jaar gaat Vitens maximaal 2 miljard liter water infiltreren in het waterwingebied Schalterberg in Beekbergen om zo de natuurwaarde van het gebied te behouden en de drinkwaterwinning voor 90.000 omwonenden duurzaam veilig te stellen. Om dit te kunnen realiseren, is in het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van de Loenensebrug speciaal een innamepunt gebouwd. Schalterberg is gelegen in natuurgebied Hoeve Delle van Natuurmonumenten.
 

Drinken uit het Apeldoorns kanaal

Het water dat wordt geïnfiltreerd in de vennen komt via een transportleiding van 6 km uit het Apeldoorns Kanaal. Dit aangevoerde water komt in de vennen terecht, zakt weg in de zandige ondergrond van de vennen en vult daardoor het grondwater aan. Ruim 90% van het water wordt na een natuurlijke filtering door de bodem weer teruggewonnen, waarna het wordt gezuiverd tot schoon en lekker drinkwater. Jaarlijks drinken 90.000 mensen uit Beekbergen, Loenen, Klarenbeek, Oosterhuizen Lieren en Apeldoorn-zuid water van de winning Schalterberg. 

Natuurlijke inpassing infiltratievennen

De vennen zijn zo natuurlijk mogelijk ingepast in het landschap en sluiten aan bij de bestaande stuifduinen in het gebied. De infiltratievennen werden feestelijk in gebruik genomen door Josan Meijers, gedeputeerde Provincie Gelderland, Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Gorter, regiodirecteur Natuurmonumenten Gelderland. Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “Samen met al deze partijen willen we zorgen voor een duurzame drinkwaterwinning die geen invloed heeft op de beken en sprengen in dit deel van de Veluwe. Met behulp van de vennen verminderen we de verdroging en dragen we bij aan een mooie natuur en een duurzame drinkwaterwinning, zodat Gelderland voorzien is van lekker drinkwater, nu en in de toekomst”. 

ODDG

De aanleg van de infiltratievennen behoort tot een pakket maatregelen die horen bij de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG). Binnen deze overeenkomst hebben de Provincie Gelderland en Vitens afgesproken de drinkwatervoorziening in Gelderland opnieuw in te richten zodat deze toekomstbestendig is. Daarom is in de afgelopen jaren al een groot aantal projecten door Vitens uitgevoerd. Komend jaar realiseren de partijen de laatste maatregelen en projecten, zoals onder andere het sluiten van de winningen in Zutphen en de Nieuwe Marktstraat in Nijmegen, het in gebruik nemen van infiltratievennen even verderop in Epe en het realiseren van een vernieuwd drinkwaterproductiebedrijf in Zeddam.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.