Vitens start onderzoek naar locatie nieuwe waterwinning

Nieuws

Drinkwaterbedrijf Vitens start in samenwerking met belanghebbenden het onderzoek naar de juiste plek voor een nieuwe waterwinning in het gebied tussen Vriezenveen, Daarlerveen en Daarle. De Provincie Overijssel heeft in 2017 dit zoekgebied vastgesteld voor een nieuwe waterwinlocatie. Op 24 april aanstaande is er een informatieavond over het vervolgproces voor inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

De vergroting van de drinkwatercapaciteit is nodig om de inwoners en de bedrijven in Twente ook in de toekomst van voldoende goed drinkwater te voorzien. De nieuwe winning moet 5 miljoen m3 per jaar gaan opleveren. In Overijssel zijn op dit moment 23 drinkwaterwinlocaties.

 

Informatieavond bewoners

Op 24 april aanstaande wordt er een informatieavond voor bewoners georganiseerd. Daarin wordt onder meer toegelicht waarom er een nieuwe drinkwaterwinning komt in dit gebied, wat de komst van een nieuwe drinkwaterwinning betekent en wat de stand van zaken nu is. De informatieavond vindt plaats van 19.30 tot 21.45 uur in Zalencentrum Koebrugge, Oosteinde 18 in Vriezenveen.

 

Verdere plannen voor dit jaar

Vanaf eind april worden er ronde-tafelsessies georganiseerd met de betrokken partijen om de wensen en zorgen die er leven in beeld te krijgen. Ook vinden er keukentafelgesprekken plaats met agrariërs die minimaal 5 hectare grond binnen het zoekgebied in eigendom hebben. Daarna laat Vitens een milieueffectrapport opstellen dat specifiek gericht is op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle. In dit onderzoek worden de effecten van de winning afgewogen. Het milieueffectrapport is daarmee de basis voor de waterwetvergunning die Vitens gaat aanvragen bij de provincie.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.