Vitens werkt met steeds meer gemeenten samen aan Vroegsignalering

Nieuws

Gezinnen melden zich vaak te laat bij hun gemeente als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. Omdat het voorkomen van (nog) meer schulden beter is dan genezen, is het vroeg signaleren van deze problematiek essentieel in het ombuigen van het probleem naar structurele hulp. Vaak weet men niet dat een gemeente hulp kan bieden met passende oplossingen om erger te voorkomen. Vitens helpt gemeenten hierbij, zodat men zo goed mogelijk verzekerd blijft van drinkwater.

Wat houdt vroegsignalering precies in?

Eén van de eerste zaken die opvallen bij mensen met schulden, is dat men uiteindelijk ook moeite heeft bij het betalen van eerste levensbehoeften zoals water. Ook al bedraagt de waterrekening vaak nog geen 10 euro per maand, indien men schulden heeft is dit lage bedrag zelfs een uitdaging. Op het moment dat Vitens merkt dat de waterrekening (vaker) niet betaald wordt, geeft Vitens een seintje aan Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze landelijke gegevensverstrekker helpt bij het op een uniforme manier delen van klantdata met gemeenten. Op deze manier kan de desbetreffende gemeente op zijn beurt, zijn burgers met schulden proactief benaderen om hulp aan te bieden.

Met welke gemeenten werkt Vitens al samen?

Vitens werkt nu al samen met de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Leeuwarden. Vanwege haar maatschappelijke rol streeft Vitens ernaar om tot een structurele samenwerking met álle gemeenten in haar voorzieningsgebied (Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland) te komen. Inmiddels melden steeds meer gemeentes zich bij Vitens om tot een samenwerking te komen. Vitens hoopt dat dit er uiteindelijk toe zal leiden dat klanten met schulden sneller geholpen kunnen worden.

Vitens denkt mee

Ook denkt Vitens mee voor andere tijdelijke hulp bij het hebben van schulden, zoals het aanvragen van uitstel van betaling. Sinds kort is het mogelijk om één maal per factuur uitstel van betaling aan te vragen. Lees hierover meer op vitens.nl/service/betalen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.