Vitens zet slimme waterwinput in, in strijd tegen verzilting

Nieuws

Verzilting bedreigt Friese drinkwatervoorziening, slimme waterwinput biedt oplossing.

Noardburgum, 3 oktober 2014

Drinkwaterbedrijf Vitens zet een slimme waterwinput in om in de toekomst zoet grondwater te kunnen blijven winnen in Friesland. Het gaat hierbij om een unieke innovatie met wereldwijde exportpotentie. De slimme waterput is een project van Vitens, KWR Watercycle Research Institute en Koninklijke BAM Groep. Deze put is vandaag geplaatst bij de drinkwaterproductielocatie Noardburgum door Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van Topsector water.

Verzilting bedreigt drinkwater Friesland

Al eerder moest Vitens een gedeelte van het noordelijke waterwinputtenveld van drinkwaterproductielocatie Noardburgum sluiten vanwege verzilting van het grondwater door het toestromen van brak grondwater. Deze verzilting bedreigt het voortbestaan van de gehele productielocatie. De andere drie waterwinningen in Friesland kunnen het eventuele wegvallen van Noardburgum niet opvangen. Het project is dan ook van groot belang voor de drinkwatervoorziening in Friesland. Noardburgum voorziet elke dag ruim 150.000 mensen in de omgeving van hun dagelijkse kraanwater.

Rietje met exportpotentie

De slimme waterput is zo ingericht dat ondanks de bedreiging van brak water, goed zoet grondwater kan blijven worden gewonnen, terwijl het brakke water door de put juist dieper in de bodem wordt gebracht. “De slimme put werkt als een rietje waar je tegelijkertijd aan zuigt en in blaast”, zegt Ate Oosterhof, hydroloog van Vitens. “Zo houden we zoet en brak grondwater gescheiden. Dankzij de put kunnen we de drinkwatervoorziening in Friesland op peil houden”. Onderzoeksinstituut KWR en BAM zijn partners in het project. Die laatsten zien ook internationaal mogelijkheden voor de slimme waterwinput. “In andere kustgebieden, zoals Florida, Indonesië en Suriname, waar men kampt met dezelfde verziltingsproblematiek als in Friesland, is zeker interesse”, zegt Frans Heinis, projectmanager van BAM.

Topsector Water

De innovatie is een goed voorbeeld van samenwerking binnen Topsector Water. Het project, dat een omvang van 350.000 euro kent, wordt mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) van het ministerie van Economische Zaken. Provinsje Fryslân levert een bijdrage vanwege het grote belang voor de drinkwatervoorziening.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.