Voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor Utrecht

Nieuws

De provincie Utrecht en drinkwaterbedrijf Vitens hebben vandaag een overeenkomst getekend, waardoor ook op de lange termijn Vitens goed drinkwater aan de inwoners van Utrecht kan blijven leveren. Zowel gedeputeerde Mariëtte Pennarts als directievoorzitter van Vitens Lieve Declercq willen naast het zorgen voor voldoende drinkwater ook de grondwaterkwaliteit beter beschermen.

De provincie Utrecht en drinkwaterbedrijf Vitens hebben vandaag een overeenkomst getekend, waardoor ook op de lange termijn Vitens goed drinkwater aan de inwoners van Utrecht kan blijven leveren. Zowel gedeputeerde Mariëtte Pennarts als directievoorzitter van Vitens Lieve Declercq willen naast het zorgen voor voldoende drinkwater ook de grondwaterkwaliteit beter beschermen.

Mariëtte Pennarts: “Door de bevolkingsgroei neemt de vraag naar drinkwater in de provincie Utrecht tot 2040 toe. We werken nu samen aan de opgave om in onze drukke provincie voldoende grondwater van goede kwaliteit te borgen voor de toekomst.” Voor economische ontwikkelingen is immers ruimte nodig, boven- en ondergronds. Daarom zoeken provincie en Vitens de komende jaren tijdig naar locaties voor aanvullende wincapaciteit. De overeenkomst richt zich echter niet alleen op de toekomst. Vandaag de dag loopt de kwaliteit van het grondwater bij een aantal winningen terug. Bestaande waterwinningen hebben steeds meer last van verontreinigingen uit stedelijk gebied, zoals historische verontreinigingen door vroegere industrie. Maar ook medicijnresten, afkomstig uit rivieren en riolen, vormen een steeds grotere zorg voor de drinkwaterwinningen. Provincie en Vitens werken samen om deze problemen aan te pakken.

‘Kraanwater Graag’

Lieve Declercq: “De kwaliteit van ons drinkwater behoort tot de beste van de wereld, en dat willen we graag zo houden.” De centrale ambitie van de overeenkomst is het behouden en beschermen van schone bronnen. Dat is volgens beide partijen onmogelijk zonder de hulp van diverse gebiedspartners zoals waterschappen, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties. Zo wordt onderzocht waar grondwaterbescherming rond een winning kan worden verbeterd en tegelijkertijd natuur in deze gebieden kan worden versterkt. De overeenkomst beschrijft welke onderzoeken nodig zijn om in 2018 de juiste keuzes te kunnen maken om de drinkwatervoorziening voor langere tijd veilig te stellen voor de mensen in Utrecht

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.