Voortvarend project in De Sallandse Heuvelrug

Nieuws

Samen met aannemer Rook Pijpleidingbouw werkt Vitens voortvarend aan een project in recreatiegebied De Sallandse Heuvelrug.

In het waterwingebied aan de Nijverdalsebergweg in de gemeente Hellendoorn komen acht nieuwe waterwinputten en dertien bestaande waterwinputten worden gerenoveerd. Door deze renovatie van het wingebied kunnen klanten in Salland, Reggeland en Stedenband ook in de nabije toekomst blijven rekenen op continue levering van goed kraanwater. Werken in een natuurgebied vraagt om extra aandacht. Er is een nauwe samenwerking met Staatsbosheer, er zijn speciale vergunningen nodig en daarnaast is een goede informatievoorziening aan omwonenden en recreanten van het gebied belangrijk. Het project verloopt geheel volgens plan; de werkzaamheden zijn eind maart klaar. Meer weten over dit project? Kijk op www.vitens.nl/nijverdal

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.