Vitens werkt samen met gemeenten aan vroegsignalering

Nieuws

In 2016 tekende Vitens het eerste convenant voor de pilot vroegsignalering

Met de pilot wil het drinkwaterbedrijf in samenwerking met gemeenten mensen met problematische schulden vroegtijdig opsporen en hen helpen. Inmiddels heeft Vitens afspraken gemaakt met vier gemeenten; Nijmegen, Arnhem, Zwolle en Leeuwarden. En ook andere gemeenten hebben hun interesse in een samenwerking kenbaar gemaakt.

Eerste levensbehoefte

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Om klanten beter van dienst te kunnen zijn wil Vitens ze helpen, zodat de situatie van klanten verbetert en we niet over hoeven gaan tot afsluiting. Daarom willen we in de toekomst graag meer van dit soort convenanten afsluiten met gemeenten. Iedereen heeft tenslotte kraanwater nodig, elke dag opnieuw.

Daling

En het tijdig opmerken van problematische schulden werkt, zo blijkt. Vitens zag het aantal afsluitingen dalen van 2312 adressen in 2014 naar 952 adressen in 2016. De reden van de daling is onder andere de verbeterde procedure, de afspraken die we hebben gemaakt met de NVVK (de branchevereniging voor schuldhulp) en de pilots die we hebben met de gemeentes Arnhem, Zwolle, Leeuwarden en Nijmegen om via vroegsignalering klanten eerder te kunnen helpen.

Uniform

Vitens kent meer dan 100 gemeenten in haar voorzieningsgebied. Om een vervolg van de pilot mogelijk te maken is een uniforme werkwijze van data uitwisseling met gemeenten een voorwaarde. In de huidige pilots wordt gebruik gemaakt van het BKR als intermediair. We streven daarbij naar het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden en dus uiteindelijk helpen van klanten om erger te voorkomen, door te anticiperen op betalingsachterstanden van maximaal 100 dagen. Uit de pilots blijkt verder dat er minimaal 3 sectoren (bijvoorbeeld ook verhuurders, zorgverzekeraars) moeten meedoen met een dekkingsgraad van 75% in het betreffende gebied om effectief te zijn.

Standpunt

Vitens rekent voor haar klanten een kostendekkend tarief. Dat betekent dat als klanten hun rekening niet betalen, dat andere klanten opdraaien voor de kosten. Daarom is in de wet geregeld (Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers drinkwater) dat als het in het uiterste geval nodig is, Vitens wanbetalers mag afsluiten van de drinkwatervoorziening. Dat doen we niet voor ons plezier, want we weten als geen ander dat kraanwater een eerste levensbehoefte is. Vitens wil mensen die moeite hebben de rekening te betalen helpen met hun situatie. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de NVVK – de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Ook gaat Vitens graag in gesprek met gemeenten om te onderzoeken hoe afsluiting kan worden voorkomen. Wanneer een klant toch wordt afgesloten is dit na een zorgvuldig maandenlang traject. Maar als het uiteindelijk nodig is, sluiten we af. Andere klanten laten opdraaien voor de kosten vinden we geen juist signaal.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.