Waterrekening Wijk bij Duurstede fors omhoog door precario

Nieuws

Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede krijgen vanaf 2017 een fors hogere waterrekening. Deze gemeente voert de precarioheffing in, een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening bij de inwoners terecht komt. Inwoners van Wijk bij Duurstede gaan in 2017 en 2018 door deze heffing € 69,98 jaarlijks meer betalen. Alle inwoners van Wijk bij Duurstede worden hierover per brief in december door Vitens geïnformeerd.

Door de gemeentelijke heffing op drinkwaterleidingen die in de grond van de gemeente liggen, valt de waterrekening hoger uit. Vitens heeft bezwaar gemaakt en stelt dat het om een 'niet transparante belastingmaatregel' gaat. Daarnaast vinden wij dat kraanwater, als primaire levensbehoefte, goedkoop beschikbaar moet blijven en niet net als alcohol en tabak zwaar belast moet worden. Vitens is gedwongen alle kosten door te berekenen aan de klanten waar de precariobelasting geldt. Dit om te voorkomen dat klanten buiten de gemeenten mede opdraaien voor de extra gemeentelijke heffingen.

De maatregel is ook politiek omstreden. Minister Plasterk van Binnenlandse zaken heeft een wetsvoorstel om precarioheffing voor nutsnetwerken af te schaffen ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting zal begin 2017 in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel worden gestemd. De gemeenten lopen hierop vooruit en maken zodoende wellicht ook aanspraak op een overgangsregeling.

Zie ook: De Vitens klantbrief aangaande de precarioheffing in Wijk bij Duurstede

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.