Watertoren Zutphen definitief buiten gebruik

Nieuws
Watertoren Zutphen

Begin februari heeft Vitens de drinkwaterleiding die watertoren Zutphen met het distributienet verbond dichtgezet en is gestart met het ontmantelen van de installaties en het ledigen van het watervat dat zich bovenin de watertoren bevindt.

Voor Vitens deed de watertoren tot voor kort nog dienst als waterbuffer om het piekverbruik op te vangen van enkele honderden huishouden in Zutphen. Nadat Vitens eind 2016 de waterwinning in Zutphen buiten gebruik stelde en de waterlevering anders werd georganiseerd, verloor de toren definitief zijn functie.

Zutphen en omgeving krijgen nu water geleverd van productiebedrijf Epe op de Veluwe. Om aan de vraag te voldoen zijn er aanpassingen aan de installatie op productiebedrijf Epe uitgevoerd en is een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd van Epe naar Zutphen.

Geschiedenis

De watertoren is in 1927 in opdracht van de gemeente Zutphen gebouwd, door de Hollandsche Beton Maatschappij te ’s-Gravenhage, naar een ontwerp van architect Hendrik Sangster. Sangster is, tussen 1923 (Dongen) en 1935 (Almkerk), voor de bouw van zo'n twintig watertorens verantwoordelijk geweest. Deze watertoren is gebouwd nadat de watervoorziening, die in de middeleeuwse Drogenapstoren was ondergebracht, niet meer aan de eisen van de tijd voldeed.

Na de overname van het gemeentelijke waterbedrijf Zutphen door de N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland (WOG) kwam de toren in hun bezit. In 1984 is het eigendom van de toren overgegaan op de Woningstichting Zutphen (thans Woonbedrijf Ieder1) en is Vitens (voorheen WOG) huurder geworden. De Zutphense architect Géke de Wilde heeft het ontwerp gemaakt van de acht wooneenheden die in vier lagen van de onderbouw zijn ondergebracht.

Watertoren Zutphen speelt na 90 jaar geen rol meer in de watervoorziening van Zutphen maar blijft een fraai voorbeeld van industrieel erfgoed.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.