Website boerenvoordrinkwater.nl live

Nieuws

In het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken melkveehouders sinds 2010 in de meest kwetsbare zandgebieden van Overijssel aan een lagere uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Samen met o.a. de provincie Overijssel en Vitens wordt gewerkt aan veranderingen in de bedrijfsvoering van agrariërs die leiden tot schoon drinkwater èn een beter bedrijfsresultaat.

Het doel is om de grondwaterkwaliteit te verbeteren om schoon drinkwater veilig te stellen. Het verminderen van de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn de grootste uitdagingen voor de landbouw in de kwetsbare waterwingebieden. Met een efficiëntere bedrijfsvoering kan al veel bereikt worden en ontstaat een win-win situatie.

 

Meer weten? Ga naar www.boerenvoordrinkwater.nl

 

Standpunt Vitens

Vitens maakt zich zorgen over de vervuiling van de Nederlandse bodem door het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen. Deze stoffen hebben namelijk invloed op de kwaliteit en hardheid van het grondwater. In het verleden moest Vitens al winputten verplaatsen, dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden vanwege verontreinigingen door deze stoffen. Dat zou niet nodig moeten zijn. Elk jaar kost dit ons nu al 15 miljoen euro, en dat terwijl we een kostendekkend tarief hebben. Klanten betalen dus mee aan deze extra kosten. Daarom wil Vitens dat de invloed van mest- en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk tegengegaan wordt, ook als dit betekent dat er gemonitord en gehandhaafd moet worden door provincies en gemeenten, of dat het gebruik van bepaalde stoffen zoals bestrijdingsmiddelen verboden moet worden. Vitens roept iedereen op biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen te gebruiken en zich in te spannen om aanwezigheid van meststoffen in het grondwater te voorkomen.

 

.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.