8 redenen om Belasting op Leidingwater af te schaffen

Pers

Vitens roept de onderhandelaars voor de begroting van 2015 op de Belasting op Leidingwater (BoL) per 1 januari 2015 te schrappen in de komende miljoenennota. Eerder dit jaar trok het Kabinet reeds een streep door een deel van de geplande verhoging van de belasting. Vitens wil dat het kabinet Rutte II haar eerdere belofte vervult en de belasting per 1 januari 2015 volledig laat verdwijnen.

Jaarlijks gaat er circa 250 miljoen euro via de BoL naar de schatkist, zonder dat de maatregel effect sorteert. Het drinkwaterbedrijf vraagt alle partijen bij het overleg over de begroting van 2015 een deel van de lastenverlichting ten goede te laten komen aan het totale drinkwatertarief zodat iedereen, werkend of niet werkend, hiervan kan profiteren.

Momenteel bestaat ruim 30% van de kraanwaterrekening uit belastingen, waaronder de Precario belasting en de Belasting op Leidingwater. Daaroverheen wordt ook btw geheven. Alle Nederlanders worden dit jaar met een hogere kraanwaterrekening geconfronteerd door de Belasting op Leidingwater. En dat terwijl kraanwater juist een duurzame en gezonde keuze is.
 
Vanaf januari 2014 is de Belasting op Leidingwater verdubbeld naar € 0,33 per m3 water voor het verbruik tot 300 m3. Die maatregel van het Kabinet hing samen met de inspanningen van het Kabinet om de begroting destijds terug te dringen met 6 miljard euro. Dat leverde het Kabinet de nodige extra miljoenen op. Bij een gemiddeld verbruik van een vierpersoonshuishouden moet zo extra op jaarbasis 56,10 euro betaald worden aan deze belasting. Daarbovenop komt nog eens de btw van 6 % wat resulteert in een bedrag van 59,47 euro. Nu het beter gaat met de economie en er ruimte blijkt binnen de begroting voor 2015 is de tijd volgens het drinkwaterbedrijf gekomen om te stoppen met de BoL. Via brancheorganisatie Vewin heeft Vitens inmiddels alle fractievoorzitters en waterwoordvoerders van de Tweede Kamer aangeschreven om de maatregel te schappen.
 
8 redenen waarom de Belasting op Leidingwater geschrapt moet worden.
 
1. Geen effect
De BoL is een maatregel om het watergebruik terug te dringen maar deze werkt niet. De bedoeling van de maatregel is dat de klant minder water gaat verbruiken. Uit de praktijk blijkt dat geen klant minder water drinkt uit de kraan of een extra wasje niet zal draaien om zo de druk op de waterrekening te verlichten. De meeste klanten zijn zich niet bewust wat zij betalen voor hun waterrekening, laat staan wat de belasting daarop is. Dat komt omdat de waterrekening relatief laag is. 
 
2. Doel belastingmaatregel schept verkeerd beeld over beschikbaarheid van water
De Belasting op Leidingwater is een zogenaamde ‘groene belasting’, dat als uitgangspunt heeft dat milieubelastende activiteiten te remmen. Dit gebeurt door middel van een verhoging van de prijs. Vitens is het echter niet eens met het feit dat kraanwater als milieubelastende activiteit wordt beschouwd. De winning en zuivering van grondwater is nauwelijks milieubelastend en geldt als een van de meest duurzame alternatieven in de huidige Nederlandse industrie. Ter illustratie. Kraanwater is 400 maal duurzamer dan voorverpakt water dat in de supermarkt wordt gekocht. Als de overheid echt een vergroening wil, dan zijn er betere alternatieven te bedenken. Verder kent Nederland het geografisch voordeel dat grondwater onderdeel is van een cyclisch systeem. Dat wat weg gepompt wordt vult zich volledig aan via aanwas van rivieren en regen door infiltratie in de bodem. Het wereldwijde water tekort projecteren op de Nederlandse situatie schetst geen juist beeld. 

 
3. Melkkoe overheid
Momenteel bestaat ruim 30% van de kraanwaterrekening uit belastingen, waaronder de Precario belasting, btw en de Belasting op Leidingwater. Drinkwater wordt in Nederland zwaarder belast dan een hamburger. We moeten voorkomen dat een gezond en duurzaam product zoals kraanwater qua belastingdruk straks in het rijtje van alcohol en sigaretten belandt. Kraanwater wordt ingezet als melkkoe voor de schatkist, zonder dat daar een legitieme reden voor is. Het gaat simpelweg om het genereren van inkomsten en kraanwater is een eenvoudige prooi. 
 
4. Belofte maakt schuld
Vitens betreurt dat het Kabinet in het herfstakkoord van afgelopen jaar over is gegaan tot het verhogen van de Belasting op Leidingwater. Niet in de laatste plaats omdat deze geen enkel effect heeft op het beoogde doel van het Kabinet, namelijk zuiniger omgaan met water. Juist daarom besloot het eerste Kabinet Rutte in 2012 om de Belasting op Leidingwater te laten vervallen. Dat de maatregel vervolgens is omgedraaid naar een verhoging en nog steeds bestaat is volgens het waterbedrijf dan ook niet uit te leggen. Belofte maakt schuld, schrap de maatregel zo snel mogelijk.
 
5. De maatregel is niet inkomensafhankelijk
60 euro meer betalen voor de drinkwaterrekening is veel, zeker voor een belasting die onder ‘groene’ voorwendselen eigenlijk enkel en alleen bedoeld is om inkomsten te kunnen genereren. De maatregel is echter extra wrang voor de absolute minima van het land omdat de maatregel niet inkomensafhankelijk is en dus voor iedereen geldt. Voor klanten die moeilijk rond kunnen komen wordt geen uitzondering gemaakt, en dat terwijl het om een eerste levensbehoefte gaat.
 
6. Minder fiscale transparantie
Fiscale transparantie is een streven van het Kabinet. De BoL kan zonder problemen geheven worden omdat er weinig weerstand bestaat. De meeste Nederlanders kijken naar meer opvallende belastingmaatregelen en deze kan relatief ongemerkt geïnd worden. Een maatregel voor de schatkist, maar weinig transparant.
 
7. Perverse prikkel
De overheid profileert kraanwater op allerlei manieren als duurzaam product. Het plaatsen van een kraanwatertappunt in de Tweede Kamer moest het groene imago van de Kamerleden bevestigen. Voor voorverpakt drinkwater in de Tweede Kamer was geen plaats, want kraanwater is 400 maal duurzamer. In de praktijk wordt kraanwater schijnbaar als milieubelastend beschouwd en zwaar belast. De belastingen kunnen daarmee als een perverse prikkel worden beschouwd.
 
8. Kostendekkend tarief vraagt om eerlijke belasting
De drinkwaterbedrijven in Nederland zijn semipubliek, wat betekent dat de aandelen in handen zijn van provincies en gemeenten. Vitens vervult namens haar aandeelhouders dan ook een belangrijke maatschappelijke taak; het leveren van een eerste levensbehoefte. Dit doet Vitens tegen een kostendekkend tarief. Het drinkwatertarief van Vitens is dan ook sinds 2006 bevroren, met de intentie om dit ook in 2015 en 2016 te kunnen doen. Dat klanten van Vitens dan toch met een hogere drinkwaterrekening worden geconfronteerd vindt het drinkwaterbedrijf niet te verteren. De keuze voor een semipublieke voorziening met een kostendekkend tarief vraagt om een eerlijke belasting. Dat is btw. De Belasting op Leidingwater past daar niet bij.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.