Breng overgebleven medicijnen terug bij apotheek of milieustraat om drinkwater te beschermen

Pers

2 juli: Start campagne ‘Bescherm je drinkwater’ met Jan Terlouw

 

 

Zwolle, 28 juni 2018 – Drinkwaterbedrijf Vitens beheert 23 waterwinningen in Overijssel. In zeven daarvan vindt Vitens medicijnresten terug. 41% van de inwoners van Overijssel zegt niet te weten of zij medicijnafval in kunnen leveren bij de apotheek. 7 % van hen gooit medicijnresten in de afvalbak. Dat is zorgelijk, want medicijnresten komen zo uiteindelijk (vaak via de wc of gootsteen) in het riool en grondwater terecht waarvan het drinkwater gemaakt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van Vitens. Daarom starten Vitens, de Provincie Overijssel, de waterschappen, gemeenten, Afvalverwerker ROVA en apothekersorganisatie KNMP samen met de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om de bewoners van Overijssel bewust te maken van hun invloed op het grond- en drinkwater.

 

Er blijven veel medicijnen ongebruikt: een derde van de respondenten zegt weleens medicijnen over te houden. Vitens wil inwoners bewust maken dat zij kunnen bijdragen aan het beschermen van hun drinkwaterbronnen. “We roepen daarom de mensen op hun medicijnresten in te leveren bij de apotheek of de milieustraat”, zegt Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens. “Want elke pil is er een teveel. Wat niet in het grondwater komt hoeven we er ook niet te halen.” Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor water in de provincie Overijssel: “Voldoende en schoon drinkwater is van levensbelang. Samen met partners en inwoners moeten we voorkomen dat zuivering van het grondwater steeds duurder en complexer wordt, zodat de productie van ons drinkwater betaalbaar blijft.” De Provincie, de waterschappen, Overijsselse gemeenten, apothekersorganisatie KNMP en afvalverwerker Overijssel, ofwel de ketenpartners, hebben hierop de handen ineen geslagen.

 

Ondertekening maatregelenprogramma

Niet alleen burgers wordt gevraagd om zich in te zetten voor de bescherming van de waterbronnen. Ook de Provincie Overijssel, Vitens, de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en de Overijsselse gemeenten gaan hierin samenwerken. Maandag 2 juli ondertekenen zij een maatregelenprogramma waarmee ze verschillende bestuurlijke maatregelen afspreken, in elk geval tot 2022. Zo gaan zij zich samen hard maken om de bronnen ook in de toekomst schoon te houden. Deze middag wordt nog een overeenkomst ondertekend; Vitens, landbouworganisatie LTO en de Provincie Overijssel spreken af om voor 6 winningen in Overijssel de effecten van landbouw op de kwaliteit van het grondwater te verminderen.

 

Uitnodiging start campagne en ondertekening 2 juli

Waar? Watertoren Deventer, Ceintuurbaan 401, 7413DL Deventer

Hoe laat? 16.00-18.00 uur.

Met wie? o.m. Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens; Bert Boerman, gedeputeerde Provincie Overijssel en Jan Terlouw, auteur, oud-politicus en inwoner van Twello. 

 

Kijk ook op www.beschermjedrinkwater.nl

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.