Einde precariobelasting nabij

Pers

Zwolle, 21 februari 2017 - Vitens is heel blij dat de Tweede Kamer vandaag een volgende stap heeft gezet op weg naar afschaffing van de precarioheffing op onder meer drinkwaterleidingen. Eerder op de dag stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van deze heffing.

Verzet tegen precarioheffing

Gemeenten kunnen belasting heffen op het gebruik van de openbare ruimte door particulieren en bedrijven. Sommige gemeenten heffen ook belasting op drinkwaterleidingen die in de straat of onder het trottoir liggen. Vitens heeft zich altijd verzet tegen een dergelijke belasting. Vitens vindt dat deze belasting gericht moet zijn op activiteiten die de openbare ruimte gebruiken met een particulier/zakelijk belang en niet op een activiteit van openbaar belang zoals de drinkwatervoorziening. In zo’n situatie is het een verkapte en niet transparante vorm van gemeentelijke belastingheffing op de klanten. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en moet daarom niet belast worden.

Overgangsregeling van 5 jaar

Vitens moet uit het oogpunt van kostendekkende tarieven de belasting doorberekenen aan haar klanten. Vitens berekent de precario alleen door aan inwoners van gemeenten die precario heffen zodat andere klanten daar niet aan mee hoeven betalen. Daar komt nu langzaam aan einde aan. De Tweede Kamer heeft besloten dat gemeenten nog een overgangstermijn hebben van 5 jaar voordat de heffing definitief van de baan is. Daarna kan Vitens haar tarieven voor de desbetreffende verlagen omdat de precario niet meer doorberekend hoeft te worden aan deze klanten.

Eerste kamer is aan zet

Met het instemmen door de Tweede Kamer is de wetswijziging nog niet definitief. De Eerste Kamer moet hier ook nog over debatteren en stemmen. Zij zijn nu aan zet om definitief een einde te maken aan precariobelasting.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.