Frieslands ‘wateraorta’ dieper de grond in

Pers
Aanleg waterleiding

Vitens start dinsdag 22 april met de eerste gestuurde boring onder het verkeersknooppunt van Joure in Friesland.

Vitens wil de drinkwaterlevering in Friesland voor de toekomst veiligstellen en gaat daarom de belangrijkste waterleiding van de provincie deels vervangen en verplaatsen naar diepere grondlagen. Hierdoor is de waterleiding bestand tegen gronddruk van het nog aan te leggen verkeersknooppunt.

Langs de A6 ligt de belangrijkste transportleiding van Vitens in Friesland. Deze leiding brengt het gros van het drinkwater van het grootste drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg in het zuidwesten van Friesland naar het noordelijk deel van het voorzieningsgebied, waaronder Leeuwarden en het gebied rond Grou/Akkrum. Door de leiding met een diameter van 630 mm stroomt zo’n 850.000 liter schoon drinkwater per uur.
 

Gestuurde boring

De huidige leiding zal de druk van de nieuw aan te leggen weggedeelten op het verkeersknooppunt niet aankunnen en moet daarom niet alleen vervangen worden, maar ook 10 tot 20 meter dieper onder grond komen te liggen. Op deze diepte valt geen grondzetting in de bodem te verwachten als gevolg van de wegaanleg en het autoverkeer. Middels een horizontale gestuurde boring worden de leidingen onder de weg door over een lengte van 150 tot 290 meter geplaatst. Hiervoor wordt per boring circa twee dagen gebruikgemaakt van een booropstelling met 80 ton trekkracht. Er wordt geboord met een hoge kwaliteit polyethyleen (PE) buizen van verschillende diameters (355-710 mm).

Drinkwaterlevering Friesland

De planning van het project is zodanig dat de drinkwaterdistributie ongestoord moet kunnen doorgaan. In de fase tot de zomer zal de consument in Friesland geen last hebben van onderbrekingen in de watervoorziening. Het werk is zo gepland dat de grote transportleiding klaar is vóór de zomer wanneer het drinkwaterverbruik het hoogst is. In het najaar worden kleinere waterleidingen rond het nieuwe wegtracé aangepakt. Vitens zal dan de drinkwaterlevering plaatselijk korte tijd moeten onderbreken. Uiteraard wordt dit tijdig gecommuniceerd via onder meer de website www.waterstoring.nl.
 
Het benodigde leidingmateriaal is al in buizen van 20 meter lang vervoerd naar twee opslagdepots. In de voorbereiding en tijdens de uitvoering gaat Vitens zorgvuldig te werk; zo zijn er afspraken gemaakt met betrokken grondeigenaren en worden bewoners via lokale media en waar nodig persoonlijk geïnformeerd. Het werk wordt uitgevoerd door BAM Infra Techniek Noordoost. Het verkeersknooppunt bij Joure wordt in 2015 geheel omgevormd om het verkeer beter te laten doorstromen. Het knooppunt vormt voor het autoverkeer een centrale verbinding tussen alle richtingen: zowel tussen de afsluitdijk en Heerenveen/ Groningen via de A7, als vanuit Flevoland en midden-Nederland via de A6. De rotonde zal verdwijnen en plaats maken voor twee ongelijkvloerse kruisingen (meer informatie op www.knooppuntjoure.nl).

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.