Negen Arnhemse organisaties tekenen tegen schuldenstress

Pers

Huisbezoeken op basis van signaal van beginnende schulden vanaf 1 april.

Alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens, tekenden vandaag voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Het gaat om Menzis, NUON, Vitens, Volkshuisvesting, Vivare en Portaal en de gemeente Arnhem zelf. Ook VGGM en het Bureau Krediet Registratie tekenden mee. Met de methode ‘Vroeg erop af’ willen de partijen gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden in gezinnen ontstaan. Het niet betalen van de vaste lasten is een belangrijk eerste signaal dat laat zien dat de financiële situatie zorgelijk is. Door dit te onderkennen en er letterlijk op af te gaan, kunnen problemen worden voorkomen. De betreffende huishoudens krijgen passende schulddienstverlening aangeboden.

De huisbezoeken bij adressen waar een zorgelijke financiële situatie dreigt, worden gedaan door medewerkers van welzijnsorganisatie Rijnstad. Het is de bedoeling om op 1 april in drie wijken te starten, namelijk Presikhaaf, Geitenkamp en Malburgen. In de zomer vindt een evaluatie plaats, waarna de aanpak over de rest van de stad kan worden uitgerold. VGGM en het Bureau Krediet Registratie uit Tiel verzorgen de administratieve kant.

Ook eigen gedrag onder de loep

Wethouder Elfrink, armoedebeleid: "Schuldenstress veroorzaakt veel ellende. Het leidt niet zelden tot geestelijke en lichamelijke klachten. Het voorkomen van schulden heeft in Arnhem hoge prioriteit. Maar we kijken als gemeente niet alleen naar de huishoudens met schulden, we starten ook een onderzoek naar ons eigen gedrag als schuldeiser. Als wij als direct met een deurwaarder op de stoep staan, worden de problemen voor het gezin groter terwijl er juist hulp nodig is. Ik vind dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven.”

De methode van vroegsignalering is niet nieuw. Dat in Arnhem zoveel partners meedoen is wel uniek. Arnhem één van de weinige gemeenten waar ook gemeentelijke belastingen onderdeel uitmaken van de proeftuin vroegsignalering.

Erger voorkomen

Nutsbedrijven zoals Vitens en NUON zien de noodzaak en het nut van vroegsignalering. René Krüse, procesmanager bij Nuon: “Vroegsignalering is een belangrijk middel om problematische schulden te voorkomen. Het voldoen van de vaste lasten, waaronder de energierekening, blijkt steeds vaker moeilijker te zijn voor een grote groep huishoudens in Nederland. Wij luisteren naar onze klanten en willen hen helpen te voorkomen dat betalingsproblemen problematisch worden.”

Alle partijen zijn het met elkaar eens: vroegsignalering en preventie van financiële problemen betekent niet wachten tot het vijf voor twaalf is, maar al actie ondernemen om half twaalf.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.