Onderzoeksplan schaliegas ontoereikend

Pers
Minister Kamp

Op 28 mei is de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau gepubliceerd door Minister Kamp van Economische Zaken, de onderzoeksopzet voor de planMER naar de milieugevolgen van het boren naar schaliegas.

Op basis van deze notitie wordt de planMER gemaakt, het milieuonderzoek ten behoeve van de structuurvisie Schaliegas, dat uiteindelijk onderdeel zal worden van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). In de conceptnotitie worden de gebieden waarbinnen onderzoek mag plaatsvinden afgebakend. 
 
In de conceptnotitie wordt gesteld dat grondwaterbeschermingsgebieden (de zgn. 25jaarszone) worden uitgesloten van het onderzoek naar schaliegaswinning, maar dat is volgens Vitens slechts een deel van alle gebieden die zouden moeten worden uitgesloten.  Behalve door grondwaterbeschermingsgebieden worden waterwinningen ook wel beschermd door de boringvrije zones die niet worden uitgesloten voor schaliegaswinning. Ook strategische reserveringen, die de drinkwatervoorziening voor toekomstige generaties moet verzorgen, worden niet uitgesloten. Volgens Vitens moeten ook deze gebieden in het geheel, dus boven en onder de grond, hoe diep dan ook, worden uitgesloten van schaliegaswinning. 
 
Op meer dan 1 kilometer diepte mag volgens de notitie wel schaliegaswinning worden onderzocht. Ondanks dat de uitsluiting van grondwaterbeschermingsgebieden al een stap in de goede richting is, vindt Vitens dat uitsluiting voor alle drinkwaterwinningen moet gelden en dus op voorhand veel verder vergroot moeten worden. Daarnaast moet 1 kilometer dieptegrens van tafel. 
 
“We willen geen halve maatregelen” zegt Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens “Zoals het nu geformuleerd staat in de notitie kun je feitelijk overal schaliegas winnen, alleen komen er niet overal boortorens te staan. De risico’s moeten uitgesloten worden en daarom zijn activiteiten onder of rondom de waterwinningen, hoe diep of ondiep dan ook, niet wenselijk. Dit is nog veel te mager” 
 
Vitens hanteert het voorzorgsprincipe omdat de impact van een calamiteit groot kan zijn en tot een onherstelbaar verlies van een drinkwaterwinning kan leiden. Directe invloed door activiteiten onder of naast een winning moet voorkomen worden. Vitens zal haar advies inbrengen bij het ministerie van Economische Zaken. Vitens verstrekt informatie aan het ministerie over de risico’s voor de drinkwatervoorziening. Momenteel voert Vitens goede gesprekken met de ministeries van EZ en I&M, Vitens heeft dan ook vertrouwen in het overleg. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.