Samenwerking tussen Vitens en bloembollensector

Pers
Bollenteelt

Zwolle, 24 november 2017 – Vitens en de KAVB werken samen aan een pilot voor duurzamere bloembollenteelt in de gemeente Ommen. Op basis van deze afspraken verwachten Vitens en de KAVB dat bloembollen kunnen worden geteeld op locaties in de gemeente Ommen waar nu een verbod op sierteelt geldt.

Achtergrond

In 2010 heeft de gemeente Ommen in het bestemmingsplan Buitengebied een verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen. Door een uitspraak van de Raad van State uit 2016 moet de gemeente Ommen dit verbod opnieuw bekijken. De gemeenteraad van Ommen heeft zich begin 2017 uitgesproken voor behoud van het verbod, maar heeft Vitens en de KAVB ook opgeroepen om te werken aan een samenwerking als alternatief voor het verbod. Vitens en de KAVB hebben hier gehoor aan gegeven.

Samenwerking levert win-winsituatie op

De verwachting van Vitens en de KAVB is dat samenwerken aan schone drinkwaterbronnen en het verduurzamen van de bloembollensector samen kunnen gaan. Als alternatief voor het verbod hebben zij een plan uitgewerkt waarbij weer bloembollen mogen worden geteeld in grondwaterbeschermingsgebieden, terwijl de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in een groter gebied – het zogeheten intrekgebied – wordt beperkt. Vergeleken met de huidige situatie krijgen bollentelers daarmee meer ruimte om te telen. Samenwerking levert voor de betrokkenen een win-win situatie op. Marike Bonhof, directielid van Vitens: ‘om kraanwater van topkwaliteit te leveren, doen we er alles aan om onze grondwaterbronnen schoon te houden. Wij maken ons hard voor een schone leefomgeving en verantwoord gebruik van onze grond. Dat doen we samen met gemeente Ommen en de KAVB.’

Pilot samenwerking bollenteelt en drinkwaterwinning

Vitens en de KAVB hebben principeafspraken gemaakt over een pilot waarbij bollenteelt kan plaatsvinden in grondwaterbeschermingsgebieden. De afspraak is om geen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken die gemakkelijk het grondwater bereiken. Deze middelen worden geregistreerd en tijdens de pilot worden de effecten op de grondwaterkwaliteit gemonitord. Daarnaast werken de telers ook aan andere maatregelen om hun teelt verder te verduurzamen. Voor het slagen van de pilot zijn zowel de bollentelers, KAVB en Vitens belangrijk. De resultaten van de monitoring worden dan ook jaarlijks geëvalueerd met alle betrokken partijen.

Hoe verder?

Voordat de pilot van start kan gaan, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad van Ommen een besluit neemt over het bestemmingsplan Buitengebied. Het verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden dient dusdanig te worden aangepast dat bollenteelt weer mogelijk wordt. Ook dient te worden gekeken naar de mogelijkheden om de afspraken van de pilot juridisch te verankeren in het bestemmingsplan. Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad is de planning van Vitens en de KAVB erop gericht om in 2018 te starten met de pilot.

 

Lees meer over waarom Vitens met de bollenteelt in Ommen samenwerkt.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.