Uitstel schaliegaswinning verstandig

Pers

Utrecht, 10 juli 2015 – Drinkwaterbedrijf Vitens is zeer te spreken over het besluit van minister Kamp van Economische Zaken om schaliegaswinning de komende vijf jaar niet toe te laten in Nederland. Ook stelt Kamp eventuele proefboringen uit tot 2018. Vandaag nam minister Kamp dit besluit na een onderzoek naar de milieueffecten van schaliegaswinning waaruit blijkt dat er nog onduidelijkheid is over de effecten van het boren naar schaliegas in de diepe ondergrond. Voor Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van het land dat 5,5 miljoen klanten bedient in 7 provincies, is dit goed nieuws.

Volksgezondheid boven economische baten
Het bedrijf is blij en stelt tegelijkertijd dat de winst die schaliegaswinning in drinkwatergebieden kan opleveren nooit zal opwegen tegen de verdiensten van de watervoerende lagen in de Nederlandse bodem. Immers, drinkwater is van belang voor het welzijn van de Nederlandse bevolking. Volksgezondheid gaat boven economie, stelt Vitens. Schaliegaswinning in de buurt van drinkwaterwinningen, hoe diep of ondiep ook, vormen een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van het grondwater. Vitens vindt bovendien dat de bescherming van de drinkwatervoorziening beter geregeld moet worden in de mijnbouwwet als overkoepelend regelgevend kader.

Drinkwatergebieden volledig uitsluiten van schaliegaswinning
Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “Onze zorgen voor de drinkwaterwinning blijven wel overeind, ook als schaliegaswinning pas later plaats gaat vinden.” Vitens blijft de komende jaren graag in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over schaliegaswinning in relatie tot watervoerende lagen en over eventuele proefboringen. Vitens vindt dat drinkwatergebieden volledig uitgesloten moeten worden van schaliegaswinning, ook voor proefboring, hoe diep of ondiep dan ook. Vitens vindt bovendien dat de bescherming van de drinkwatervoorziening beter geregeld moet worden in de mijnbouwwet als overkoepelend wetgevend kader. Daarin kunnen noodzakelijke harde garanties voor de bescherming van het drinkwater worden opgenomen.

Het drinkwaterbedrijf is niet voor of tegen schaliegaswinning in het algemeen, maar wil dat het drinkwater beschermd wordt tegen mogelijke verontreinigingen door chemicaliën die gebruikt worden bij schaliegaswinning.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.