Vitens maakt nieuw waterbergingsgebied mede mogelijk

Pers
Pompstation Laren

Op dinsdag 31 oktober 2017 ondertekenden Vitens, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Hilversum een overeenkomst om een nieuw waterbergingsgebied bij de Huydecopersweg mogelijk te maken.

 

De ondertekening vond plaats in Gemaal Laapersveld in Hilversum. Dit is niet geheel toevallig. Dat is namelijk de plek waar de waterberging aangesloten gaat worden op de bestaande stadsvijvers van Hilversum. In Hilversum-Oost is op dit moment weinig plaats voor het opslaan van overtollig hemelwater. De drooglegging van de Laarder Wasmeren is een van de redenen hiervan. De nieuwe waterberging lost dit probleem op en zorgt verder voor een structurele oplossing voor de afvoer van interceptiewater van Vitens. De interceptie is nodig voor de bescherming van onze winning Laren. Door het ‘onderscheppen’ van het vervuilde grondwater komen de verontreinigingen niet in de winputten voor de drinkwaterproductie. Het interceptiewater wordt na zuivering via de bestaande vijvers verpompt naar de waterberging  Huydecopersweg waar het weer wordt  geïnfiltreerd  in de Hilversumse bodem.

Natuur en recreatie


Met de aanleg van een fietspad en fietstunnel als onderdeel van het ‘Rondje Hilversum dragen de afspraken in de overeenkomst bij aan de recreatiemogelijkheden in Hilversum. Verder heeft ook de natuur baat bij de afspraken die worden gemaakt in de overeenkomst: door de verbreding van de A27/A1 komt een stuk gebied vrij dat wordt teruggegeven aan de natuur en is er binnen het gebied sprake van natuurontwikkeling voor het Goois Natuurreservaat.

 

Sluitstuk convenant Anna’s Hoeve


Deze ondertekening is niet alleen het startsein voor de inrichting van een nieuw waterbergingsgebied, maar vormt ook het sluitstuk van het Convenant Anna’s Hoeve. Veel projecten, waaronder het bouwen van een nieuwe rioolwaterzuivering, het saneren van de Laarder Wasmeren en het aanleggen van nieuwe pompen en leidingen, zijn al uitgevoerd. De nieuwe waterberging, met bijbehorende waterinrichtingsmaatregelen, vormt het sluitstuk hiervan.

 

Jelle Hannema, bestuursvoorzitter Vitens:  “Vitens investeert samen met de gebiedspartners in deze overeenkomst zodat de drinkwaterwinning Laren ook in de toekomst veiliggesteld is. Daarmee kunnen wij de inwoners van Hilversum ook in de toekomst voorzien van drinkwater van uitstekende kwaliteit.”

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.