Vitens ondertekent samenwerkingsverband NGInfra

Pers

In aanwezigheid van de minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben Rijkswaterstaat, netbeheerder Alliander, TU Delft, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en drinkwaterbedrijf Vitens het samenwerkingsverband NGInfra (Next Generation Infra) getekend om samen tot een integrale visie te komen van de infrastructuur van de toekomst. Binnen het samenwerkingsverband willen de organisaties samen met internationale wetenschappelijke onderzoekers meer inzicht krijgen in de staat en toekomst van de infrastructuur in Nederland.
 
De Nederlandse infrastructuur, zoals het drinkwaterleidingnet, het spoor, het energienet en het wegennetwerk is een halve eeuw of langer geleden in ontwerp aangelegd. Alle organisaties kampen dan ook met dezelfde vraagstukken als het gaat om het onderhoud en up-to-date houden van hun infrastructuur. Door kennis uit te wisselen hopen de organisaties tot nieuwe en innovatieve inzichten te komen om deze problematiek aan te pakken. Onder de vlag van NGInfra gaan de organisaties gezamenlijk onderzoek uitvoeren en wordt er een kennisplatform opgericht. Het samenwerkingsverband is uniek in de wereld; nergens anders werken zulke diverse organisaties met elkaar en de wetenschap samen om  van elkaar te leren. Het doel is om de infrastructuur van Nederland toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen. Het samenwerkingsverband is een logisch vervolg op het onderzoeksprogramma dat de afgelopen tien jaar in nauwe samenwerking met de praktijk werd uitgevoerd.
 
Goed exportproduct ontwikkelen
Minister Schultz van Haegen is blij met het nieuwe samenwerkingsverband NGInfra.  Ze daagt NGinfra uit om vooral anders te kijken, denken en te doen. “Deze instelling hebben we in Nederland nodig en moeten we ook steeds meer in praktijk brengen om de infrastructuur toekomstgericht te maken. We zullen slimmer moeten omgaan met de ruimte, slimmer gebruik moeten maken van elkaars kennis en slimmer moeten omgaan met de technologie om onze infrastructuur toekomstbestendig te maken. Wij doen hier kennis op waar ook het buitenland veel aan heeft. De uitdaging is om hier ook een goed exportproduct van te maken.”
 
Samenwerking praktijk cruciaal
De samenwerking is een vervolg op het BSIK-programma NGInfra. Dit onderzoeksprogramma heeft de afgelopen tien jaar 80 proefschriften, 176 projecten, 13 verschillende kennisinstellingen, in 14 verschillende landen opgeleverd. Juist door nadrukkelijk samenwerking te zoeken met de praktijk stond NGInfra aan de wieg van de bijzondere samenwerking van vandaag. Uiteindelijk moet het nieuwe NGInfra ook leiden tot de oprichting van De Nederlandse School voor Infrastructuur (NSIF), waarin trainingen en opleidingen plaats moeten gaan krijgen en er een nieuw vakgebied ontwikkeld gaat worden. Deelname aan het samenwerkingsverband staat open voor alle organisaties, van infrastructuurbeheerders tot infrastructuur eigenaren en kennisinstituten, iedereen is welkom.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.