Vitens onderzoekt nieuwe waterwinlocatie Friesland

Pers

Drinkwaterbedrijf Vitens start in februari 2018 met een bodemonderzoek voor een potentiële nieuwe waterwinlocatie in het gebied tussen Gorredijk en Heerenveen. Een nieuw waterwingebied (6,5 miljoen m3/jaar) is nodig om ook in de toekomst Friesland van drinkwater te kunnen blijven voorzien. Omwonenden krijgen een brief over de exacte plannen en worden uitgenodigd voor een informatieavond in januari volgend jaar.

Waterverbruik Friesland zit in de lift

De vraag naar water groeit harder in Friesland dan in andere gebieden van Vitens. Dit komt onder andere door de verwachte toename in vraag naar water in combinatie met de sterk aantrekkende economie. Om deze vraag op te kunnen vangen is er naast de versnelde capaciteitsuitbreiding van Noardburgum en Nij Beets een nieuwe waterwinlocatie nodig. Uit eerdere onderzoeken, onder andere door TNO, naar potentiële waterwinlocaties in Friesland komt het gebied tussen Gorredijk en Heerenveen goed naar voren. Het gebied bevat naar alle waarschijnlijkheid een schone en zeer goed beschermde zoetwaterbron. Een schone drinkwaterbron is de duurzaamste keuze voor de toekomstige drinkwatervoorziening en een schone leefomgeving.

Onderzoek start in de eerste helft van 2018

Om de exacte bodemopbouw en de waterwinmogelijkheden nader te kunnen onderzoeken is veldwerk nodig. Zo moet er een pompproef gehouden worden, waarvoor waarnemingsputten geslagen moeten worden. Hierbij houdt Vitens zoveel mogelijk rekening met de omgeving. Het proefgebied is gelegen tussen Luxwoude en Langezwaag in een bosrijke omgeving.

Resultaten onderzoek

De verwachting is dat dit onderzoek in het voorjaar van 2018 gaat plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek volgen een half jaar later. Zijn de onderzoeksresultaten negatief, dan zal Vitens verdere verkenningen binnen het grotere zoekgebied “Gorredijk Heerenveen” uitvoeren.

Voor meer informatie kijk op www.vitens.nl/waterwinningfriesland

Gerelateerde nieuwsberichten

Op stap door het lab!

Nieuws

Afgelopen vrijdag bezocht een grote groep talentvolle 15-jarige internationale wetenschappers het Vitens-laboratorium. Z...

Lees meer

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.