Vitens publiceert de cijfers van 2017

Nieuws

 

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vitens werd het verslag besproken. De stijgende watervraag hield aan, de veiligheid op de werkvloer nam toe en in 2017 rondde het waterbedrijf de inventarisatie naar de staat van haar grondwaterbronnen af. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de bronnen onder druk staat als gevolg van landbouw, industrie of andere menselijke activiteiten. Wat niet in de bronnen terecht komt, hoeft er ook niet voor veel geld uitgehaald te worden. Daarom roept Vitens op om samen te werken voor een schone leefomgeving.

 

Kerncijfers

Vitens ziet 2017 als een geslaagd jaar. In totaal werd 337,9 miljoen m3 water afgeleverd. Dat is een stijging ten opzichte van 2016 met 1,2 miljoen m3. Het totale resultaat van 2017 bedroeg €47,7 miljoen. Voor dividend kon Vitens €19,1 miljoen reserveren, wat neerkomt op €3,30 per aandeel (in 2016 was dat €3,36). Verder kon het eigen vermogen worden versterkt met €28,6 miljoen en steeg de solvabiliteit naar 30,9%. De investeringen in infrastructuur groeiden in 2017 van €100 miljoen naar €103 miljoen. Voor 2018 streeft Vitens ernaar een bedrag van €120 miljoen te investeren.

 

Water uit lokale bron

Onlangs is Vitens gestart met de nieuwe bewustwordingscampagne ‘Water uit Lokale Bron’. Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Vitens blijkt dat 73% van de klanten van Vitens niet weten uit welke bron hun kraanwater komt. Vitens wil haar klanten graag bewuster maken van de oorsprong van het kraanwater, dat bijna altijd vlakbij uit grondwaterbronnen gewonnen wordt. Want hoe meer klanten zich bewust zijn van de eigen lokale bron en de kwetsbaarheid daarvan, des te meer zij zich betrokken voelen bij het eigen kraanwater, de eigen leefomgeving en het gemeenschappelijke belang van schone drinkwaterbronnen.

 

Bestuursakkoord Waterkwaliteit

Vitens roept de verschillende partijen in de drinkwatersector op om samen te werken aan schone bronnen en een schone leefomgeving. Zowel Vitens als de brancheorganisatie VEWIN willen graag een nationaal plan zien, met tijdspad, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen voor 2027. Het Bestuursakkoord Water kan hier een belangrijke basis voor leggen. Momenteel werkt Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat aan zo’n nieuw Bestuursakkoord Water. Vitens hoopt van harte dat in dit Bestuursakkoord met name waterkwaliteit de nodige extra aandacht zal krijgen. Door ook onze klanten meer te betrekken bij hun eigen drinkwaterbron, staan wij samen met al onze partners, klanten en belanghebbenden voor schone drinkwaterbronnen, nu en in de toekomst.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.