Vitens publiceert jaarverslag 2016

Pers

Zwolle, 21 april 2017 – Drinkwaterbedrijf Vitens heeft haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vitens waarin het verslag besproken werd benadrukte directievoorzitter van Vitens Lieve Declercq, dat 2016 een cruciaal jaar is geweest: “Een jaar waarin we nieuwe verontreinigingen van bronnen proberen te voorkomen, we de prijzen hebben kunnen verlagen en een jaar waarin data steeds belangrijker zijn geworden voor onze organisatie”.

Helft van de drinkwaterbronnen van Vitens onder druk

Uit een eigen inventarisatie blijkt dat vijftig van de drinkwaterbronnen van Vitens duurzaam houdbaar zijn voor toekomst. Zesenveertig van de bronnen worden echter bedreigd door vervuilingen als gevolg van landbouw, industrie of andere menselijke activiteiten. De zorg voor de drinkwaterbronnen blijft. Schone bronnen zijn een gezamenlijk belang, aldus Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “Net als klimaatverandering is schoon water niet een linkse of rechtse kwestie, maar het is van ons allemaal” Ze doet dan ook een brede oproep om speciale aandacht te geven aan drinkwater en de bescherming van de drinkwaterbronnen, zowel tijdens de formatiebesprekingen in Den Haag als bij de uitwerking van de omgevingswet in de regio.

Drinkwaterprijs wordt steeds verder verlaagd

De prijzen van Vitens zijn sinds 2008 niet verhoogd, en sinds dit jaar zelfs verlaagd. Dat komt doordat Vitens steeds efficiënter is gaan werken, investeert in innovatie en het verbeteren van de bedrijfsprocessen, en haar reststromen duurzaam inzet. Enkele consumenten hebben de drinkwaterrekening helaas nog niet lager zien worden. Dat komt door Belasting op Leidingwater en door precariobelasting. Inmiddels is de precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft. Vitens hoopt dat ook de Belasting op Leidingwater op termijn niet meer op de rekening zal drukken. Vitens verwacht de drinkwaterprijs in de toekomst verder te kunnen verlagen zodat de drinkwaterrekening nog lager wordt.

Data steeds belangrijk voor Vitens

Vitens is in 2016 begonnen met het aanleggen van een grootschalig intelligent drinkwaterleidingnet in Friesland. Hiervoor zijn in het afgelopen jaar honderden sensoren geplaatst in het leidingnet van de provincie. Deze sensoren genereren data waarmee realtime inzichtelijk wordt wat er in het leidingnet gebeurt. Deze data, in combinatie met externe data, worden door Vitens gebruikt om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Vitens wordt hiermee meer en meer een data gedreven organisatie. Hiermee denkt Vitens kosten verder te kunnen verlagen en storingen sneller en beter te verhelpen.

Klant staat centraal

In 2016 heeft Vitens een nieuwe, klantvriendelijke website gelanceerd. Daarnaast is Vitens intussen begonnen met live webchat, om vragen van klanten direct te kunnen beantwoorden. In alles wat Vitens doet staat de klant en klanttevredenheid centraal.

Meer weten? Kijk op www.vitensjaarverslag.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.