Vitens wil meer vrouwen aan de top

Pers

Op 3 juni 2014 heeft Vitens het Charter 'Talent naar de Top' ondertekend waarmee het belooft ervoor te zorgen dat meer vrouwen op topposities binnen het bedrijf terecht komen.

Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens, zette haar handtekening onder het charter namens het drinkwaterbedrijf. Met deelname aan het programma ‘Talent naar de Top’ wil Vitens uiteindelijk ervoor zorgen dat er meer vrouwen in het bedrijf terecht komen.

Bijna een kwart vrouwen aan de slag bij Vitens
Bij Vitens bestaat momenteel het eerstelijnsmanagement voor 40% en het tweedelijnsmanagement voor 21% uit vrouwen. Op dit moment worden van alle 91 managementposities binnen Vitens 21 plekken bezet door vrouwen. Binnen het gehele bedrijf wordt ook ongeveer een kwart van alle plaatsen bezet door vrouwen. Dit aantal moet over de gehele linie dan ook omhoog, vindt Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “Van oudsher is Vitens een technisch bedrijf met veel mannen in dienst. We hebben nu bijvoorbeeld één vrouwelijke monteur, maar dat mogen er zeker meer worden. Vrouwen, of ze nu technisch of niet technisch geschoold zijn, met verschillende achtergronden en opleidingen zijn van harte welkom bij Vitens.”
 
Meer vrouwen aan de top 
Declercq hoopt dat vrouwen, zowel intern als extern, zich sneller geroepen zullen voelen te reageren op vacatures van het bedrijf. Daarnaast zet Vitens verschillende middelen in om meer diversiteit in alle lagen van het bedrijf te krijgen, zoals werving en selectie, flexibel werken waardoor de balans tussen werk en privé gevonden kan worden, en het bieden van opleidingen. Vitens streeft naar een diverse samenstelling over de gehele breedte en binnen alle verschillende afdelingen van het bedrijf.
 
Charter 'Talent naar de Top'
Stichting Talent naar de Top streeft ernaar diversiteit aan de top te verhogen door werkgevers te overtuigen en te stimuleren om vanuit de eigen kracht de toestroom, doorstroom en het benoemen van het aantal vrouwen aan de top te bevorderen. Het Charter Talent naar de Top is het startpunt van deze ontwikkelingen. Het ondertekenen van het Charter is een concrete stap naar een duurzaam en succesvol diversiteitsbeleid. Vitens is het eerste drinkwaterbedrijf van Nederland dat het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekent.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.