Waterwingebied Rectum Ypelo geopend

Pers

Het waterwingebied Rectum-Ypelo is woensdagmiddag 29 januari feestelijk geopend.

Na tien jaar kwam er daarmee een einde aan het project om de waterwinning te verplaatsen en de waterbuffer Dakhorst aan te leggen. Daarmee zijn 150.000 inwoners van Wierden en omgeving ook de komende 50 jaar zeker gesteld van goed, schoon en lekker kraanwater. Dit project vond plaats in goede samenwerking met de provincie Overijssel, de Gemeente Wierden, het Waterschap Vechtstromen en omwonenden. Het nieuwe waterwingebied en het waterbuffergebied zijn opgesteld voor recreanten. Met het project is een investering van 4 miljoen euro gemoeid.
 

Opening waterwingebied resultaat van jarenlange samenwerking

De verplaatsing van de winning was om meerdere redenen noodzakelijk. Zo wilde de gemeente de westelijke randweg aanleggen, trok de toenmalige winning langzaam een oude bodemvervuiling aan en had de voormalige winning invloed op de omgeving. Met de nieuwe locatie en inrichting is dit opgelost. Stefan Kuks, watergraaf waterschap Vechtstromen, is dan vooral ook blij met de nieuwe waterbuffer Dakhorst: “De waterbuffer is samen met de Doorbraak erg belangrijk voor een goede afwatering in het gebied. Bij hoog water in de Doorbraak vult de buffer zich automatisch. Zo voorkomen we grote schommelingen in het waterpeil en belangrijker, wateroverlast in bijvoorbeeld Almelo.”  Bert Boerman, gedeputeerde Provincie Overijssel: “De drinkwatervoorziening in Twente is voor ons van groot belang. Dat we deze winning dan ook duurzaam veilig hebben kunnen stellen is echte winst”.
 

Wierden cruciale winning voor Twente

Door het wegvallen van de waterwinning aan de Weerseloseweg in Enschede als gevolg van de Vredestein brand is de winning in Wierden extra belangrijk geworden. Het is niet eenvoudig om water te winnen in Twente, omdat de bodem zich daar slecht voor leent en er sprake is van zout grondwater. Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens benadrukt waarom de winning er echt toe doet: “We maken hier elk jaar 8 miljoen kuub drinkwater. Dit doen we elke dag met toewijding, en in goede samenwerking met alle partijen om ons heen.” Momenteel werkt de provincie Overijssel aan een plan voor de toekomstige drinkwatervoorziening in Twente.
 

Wierden roept zich uit tot ‘Kraanwatergemeente’

Ria Broeze, wethouder van de gemeente Wierden en voorzitter van Waterland Wierden maakte van de gelegenheid gebruik om de gemeente uit te roepen tot ‘Kraanwatergemeente’. Daarmee wil de gemeente benadrukken hoe belangrijk deze samenwerking en water voor Wierden is. “Wij leven hier met water. Het is dan ook logisch dat wij ons aansluiten bij de actie Stem voor Kraanwater. Geen bronwater meer dus, maar voortaan schenken wij alleen nog maar kraanwater in het gemeentehuis van Wierden.”
Stem voor Kraanwater is een initiatief van drinkwaterbedrijf Vitens. Dunea en Waterbedrijf Groningen hebben zich aangesloten bij dit initiatief. Kijk voor meer informatie op www.stemvoorkraanwater.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.