Jaarlijkse controle Vitens laboratorium Raad voor Accreditatie beoordeelt positief

Solutions

Ieder jaar krijgt ons laboratorium (L043) bezoek van de Raad voor Accreditatie. Met deze controle wordt gekeken of wij volgens de NEN-EN-ISO IEC 17025 norm werken. Dit jaar was het extra spannend omdat er volgens de nieuwe norm van 2017 werd beoordeeld.

Nieuwe accreditatie voor laboratorium

Met ISO/IEC 17025 heeft het laboratorium een solide kwaliteitssysteem waarmee kan worden aangetoond dat het technisch competent is en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren. Op 17 oktober is in een extra onderzoek een beoordeling uitgevoerd op basis van de herziene norm van 2017.

De teamleider van de RvA heeft alle nieuwe items van de norm ten opzichte van de norm uit 2005 beoordeeld.

Monsterneming mee in beoordeling

In de controle is ook de monsterneming beoordeeld door een vakdeskundige. Op dinsdag 19 november zijn enkele bemonsteringen uitgevoerd, waaronder een zwembad bemonstering en een put bemonstering op de productielocatie Archemerberg. Aansluitend heeft er een documenten-onderzoek plaatsgevonden in Zwolle.
Op vrijdag 22 november heeft een team van de RvA , één teamleider en 2 vakdeskundigen, het kwaliteitssysteem en de verschillende analysemethoden beoordeeld in Leeuwarden.

Positieve uitslag

Het uiteindelijke oordeel over het laboratorium is, net als voorgaande jaren, positief! Het beoordelingsteam noemt het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers als zeer goed. De teamleider benadrukte dat het laboratorium een kwaliteitssysteem met een hoge standaard heeft, waarbij het voor de teamleider en de vakdeskundigen steeds moeilijker wordt om verbeteringen aan te tonen. Kortom, weer een dikke pluim voor onze teams.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.