Verwachte nieuwe regelgeving zwembadwaterkwaliteit vanaf 2021

Solutions

Met de Nieuwe Omgevingswet gaat de controle van zwembadwaterkwaliteit veranderen. Vanaf 2021 zal de wet ‘hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ en bijbehorende ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ worden vervangen door nieuwe regelgeving. De nieuwe regelgeving moet nog officieel worden goedgekeurd, maar we hebben de verwachte veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Wat verandert er?

Als houder van een zwembad krijgt u een zorgplicht om aan (door de wetgever bepaalde) einddoelen te voldoen om hygiënisch en betrouwbaar zwemwater aan te bieden. Hoe u precies aan de einddoelen voldoet, dat is aan u. Hiermee komt een groot aantal zogeheten ‘middelvoorschriften’ te vervallen, zoals de pompcapaciteit, de frequentie van het spoelen van de filters en de hoeveelheid toe te voegen vers water. U krijgt dus meer ruimte om uw badinrichting zodanig te beheren dat het voor de gebruiker gezond en veilig is. In sommige gevallen geeft dit een mooie kans om te besparen op water, energie, chemicaliën en/of personeelskosten.

Wat verandert er op het gebied van wateronderzoek?

Het onderzoekpakket is ook gewijzigd. Er zijn een aantal parameters verdwenen en bijgekomen. Van een aantal andere parameters is de norm aangepast. Dit geeft een uitgebreider beeld van de waterkwaliteit en het bedrijf. De kosten van het analysepakket zullen daarmee wel hoger zijn dan in het verleden.

Nieuwe parameters zijn:

 • Bromaat
 • Chloraat
 • Chloride
 • Nitraat
 • Som van trihalomethanen, berekend als chloroform
 • Intestinale Enterococcen
 • Sporen van sulfietreducerende Clostridia

Parameters die nu alleen nog verplicht zijn wanneer hiertoe aanleiding is worden maandelijks verplicht:

 1. Troebelheid
 2. Waterstofcarbonaat
 3. Pseudomonas aeruginosa

Scherpere normen en gewijzigde normen voor zwemwater:

 • De normen voor gebonden chloor en zuurgraad (pH) worden aangescherpt.
 • De norm voor waterstofcarbonaat wordt dan versoepeld.
 • Bij het meten van vrij chloor, komt er een bovengrens voor binnenbaden én een aparte bovengrens voor buitenbaden. De grootte van het bassin doet er daarbij niet meer toe. Élk bassin moet dan voldoen aan de kwaliteitseis voor vrij chloor.
 • De norm voor kaliumpermanganaatverbruik is nu gekoppeld aan die van het suppletiewater van het zwembad. Dat gaat wijzigen; er komt één centrale norm kaliumpermanganaatverbruik voor heel Nederland.
 • Voor een aantal parameters moet nu nog de monstername plaats gekozen waar de slechtste kwaliteit wordt verwacht. Bij de nieuwe regelgeving is dit niet meer het geval. Daarin wordt gesproken over een ‘hoofdbassin’: het bassin met de grootste inhoud van alle bassins die via een circulatiesysteem aan elkaar zijn gekoppeld

Parameters die vervallen:

 • 37°C kweekbare kiemen (koloniegetal bij 37°C);
 • Cyanuurzuur (in alle vormen). Het gebruik van cyanuurzuur is niet meer toegestaan;

Heeft u vragen over de op handen zijnde veranderingen zwemwateronderzoek ? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.