Voorkom legionella in lege gebouwen tijdens coronacrisis

Solutions

Vanwege het coronavirus staan verschillende gebouwen leeg. Vaak heeft dit tot gevolg dat het water in de leidingen lang stilstaat. Daardoor kan legionella ontstaan. Het is belangrijk om nu maatregelen te treffen voor wanneer gebouwen weer in gebruik worden genomen.

In Nederland zijn vergaande maatregelen genomen, gericht op beheersing van het coronavirus. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn beperkt toegankelijk voor externe bezoekers en zwembaden en sauna’s zijn verplicht gesloten. Daarnaast hebben hotels en bungalowparken etc. besloten te sluiten. 

Stilstaand water beïnvloed de drinkwaterkwaliteit negatief; naast de groei van Legionella en andere micro-organismen ontstaan er vaak ook verhoogde concentraties metalen en is na verloop van tijd de smaak en geur te bezwaren. Om te voorkomen dat op termijn een probleem kan ontstaan met onder andere legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties, is het belangrijk om maatregelen te treffen.

Als de coronacrisis voorbij is, worden de installaties weer in gebruik genomen. Zorg ervoor dat er dan een draaiboek klaarligt waarin onder andere is opgenomen dat er legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie. Voer alle beheersmaatregelen uit volgens het beheersplan.

Geef legionella dus geen kans! Onze partners kunnen u bijstaan bij het uitvoeren van deze maatregelen.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.