Welke partij kiest voor water?

Blog

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Daarom heeft Vitens de programma’s van alle politieke partijen onder de loep genomen en de punten die over water gaan geteld. Dit overzicht laat van de grootste partijen zien hoeveel aandacht er is voor water in hun verkiezingsprogramma’s.

 

Veel partijen hebben dus punten opgenomen die over water gaan. Test nu je kennis! Welke quote uit de verkiezingsprogramma’s hoort volgens jou bij welke politieke partij?

(De goede antwoorden vind je onderaan deze pagina)

1. Blijvend gezond water door zo spoedig mogelijk microplastics uit cosmetica en wasmiddelen te verwijderen.

2. Voldoende zoet water is één van de grootste strategische uitdagingen van deze eeuw.

3. Geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden.

4. Winning ónder gebieden sluiten we niet uit, op voorwaarde dat de natuur er niet onder te lijden heeft.

5. Gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden en glyfosaat wordt verboden.

6. Bij bouwen of bij ander gebruik van de grond krijgt de veiligheid en kwaliteit van het drinkwater de hoogste prioriteit.

7. Bronaanpak is uitgangspunt, waterzuivering is aanvullend – ook wel, de bronnen voor ons drinkwater moeten schoon zijn.

8. Oppervlaktewatervervuiling door medicijnresten wordt teruggedrongen; er komt aparte zuivering van afvalwater uit ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Antwoorden

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.