Monteurs aan het werk bij de aanleg van een hoofdleiding

Beheer en onderhoud aan uw drinkwaterleiding

Vitens beheert en onderhoudt 49.600 km waterleiding in vijf provincies. Dat is meer dan één keer de aarde rond! Waterleidingen worden sinds het einde van de twintigste eeuw aangelegd. Het materiaal van de leiding én de wijze van aanleggen is in de loop van de jaren door nieuwe inzichten en technieken veranderd.

Waarom vinden werkzaamheden aan het leidingnet plaats?

Jaarlijks investeert Vitens zo’n € 60 miljoen in het leidingnet. Veranderingen in de omgeving kunnen voor Vitens reden zijn aan de waterleidingen te werken. Denk aan een nieuwe woonwijk, een binnenstad die op de schop gaat, nieuwe regels waardoor er bijvoorbeeld geen leidingen door dijken mogen lopen of gewoon door ouderdom of een ondergrond waardoor storingen ontstaan.

Sluit Vitens aan bij andere werkzaamheden?

Met de werkzaamheden aan de waterleiding houdt Vitens zoveel mogelijk rekening met de omgeving. Daar waar het kan, sluiten we aan bij geplande werkzaamheden van gemeenten of andere partijen. Om dat te realiseren in ons gehele verzorgingsgebied zijn onze projectleiders regelmatig met de betrokken gemeenten en overige nutsbedrijven in overleg.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Alleen als u direct hinder van werkzaamheden zult ondervinden, informeren we u persoonlijk. Soms kan het zijn dat u geen kraanwater heeft of dat u tijdens of na de werkzaamheden wat drukklachten ervaart of misschien bruin water heeft. Veel leidingen liggen onder of naast de weg, dat kan betekenen dat de bereikbaarheid van uw huis of straat tijdelijk wat minder zijn. Wij werken op een zodanige manier dat het aantal huizen dat last ondervindt, zo klein mogelijk is. Naast de brief die u op uw adres ontvangt, treft u op www.waterstoring.nl een overzicht van de (geplande) werkzaamheden en de mogelijke hinder die u daarvan ondervindt.

Welke soorten leidingen liggen in de grond?

Er liggen verschillende leidingen in de grond; van grote transportleidingen die het water kilometers lang vervoeren tot hele kleine smalle leidingen die zorgen dat het water bij u thuis binnenkomt. Veel gebruikte materialen voor leidingen zijn PVC, gietijzer, asbestcement en PE (kunststof). Maar ook staal, glasvezel, beton en ijzer komen voor. De keuze voor een materiaal is vooral bepaald door de inzichten van dat moment. Tegenwoordig gebruiken we veel PE-leidingen. Dat is een wat flexibel kunststof dat wel heel sterk is. Het kan de werking van de grond goed aan en geeft daardoor minder snel storingen.

Asbestcementleidingen

In de jaren ’60 was asbest een veelgebruikt materiaal. Het werd ook toegepast voor waterleidingen in combinatie met cement. Een asbestcement leiding bestaat uit een mengsel van 80 procent cement en 20 procent asbest. Daardoor is het uitermate geschikt als drinkwaterleiding. Het is een slijt- en trekvast materiaal en bestand tegen onder andere hitte, olie en zuren. Het materiaal laat geen stoffen door. En omdat in die periode veel huizen werden gebouwd, bestaat grofweg een derde van het leidingnet in Nederland uit asbestcementleidingen (AC).

Zijn leidingen van asbestcement gevaarlijk?

Nu weten we dat asbest in de longen veel schade kan aanrichten. Toch zijn AC-leidingen geen bedreiging voor uw gezondheid, omdat er geen sprake is van losse asbestdeeltjes die u via de lucht inademt. En door een beschermlaag die ontstaat aan de binnenkant van een leiding, kan asbest niet in het water komen. Dit blijkt ook uit onderzoeken van het RIVM, de Gezondheidsraad en eerdere onderzoeken van TNO (in opdracht van branchevereniging Vewin).

En als er aan de asbestcementleiding wordt gewerkt?

Er ontstaat natuurlijk wel een mogelijk gevaar op het moment dat wordt gewerkt aan deze leidingen. Veiligheid van medewerkers en omwonenden staat daarbij altijd voorop. Daarom werkt Vitens volgens wettelijke normen en afspraken die zijn gemaakt in de branche. De werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde aannemers.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement