Kookadvies opgeheven in gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland

UPDATE 22 september 2021 - Wij werken niet samen met Wieland Water. Het drinkwater is veilig en voldoet aan alle eisen.

Van meerdere klanten horen wij dat het bedrijf Wieland Water mensen in de Oldenzaal, Losser en Dinkelland benadert. Het bedrijf zegt met Vitens samen te werken, vertelt dat het drinkwater nog niet bacterievrij is  én verkoopt waterzuiveringsinstallaties. Wij benadrukken het volgende:

  • Het drinkwater in Oldenzaal, Losser en Dinkelland is bacterievrij en voldoet aan alle eisen 
  • Wij werken op geen enkele manier samen met Wieland Water

 

UPDATE 19 september 2021 - Dit bericht sturen wij naar alle klanten in het betreffende voorzieningengebied waar we een e-mailadres van hebben.

We zijn blij u het volgende te kunnen melden: het kookadvies dat u de afgelopen dagen op uw (woon)adres had, is opgeheven. U kunt uw water per direct weer gewoon rechtstreeks uit de kraan drinken, zonder dit te koken.

Waarom is er geen kookadvies meer?

We vinden geen sporen meer van de enterococcen-bacterie in het water. Het drinkwater voldoet weer aan alle kwaliteitseisen. Wel blijven we de komende tijd het water in het leidingnet controleren. Op Vitens.nl vertel ik bij de Update van 19 september meer over wat er aan de hand was en welke maatregelen wij hebben genomen.

Bruin water uit uw kraan?

Vanwege het doorspoelen van ons waterleidingnetwerk kan het zijn, dat er door drukverschillen bij sommige mensen wat bruiner water dan normaal uit de kraan komt. Dit ziet er niet fris uit, maar is ongevaarlijk. Spoel uw kranen goed door en lees hier meer informatie.

Noaberschap: informeer uw buren
Niet al onze klanten hebben hun e-mailadres aan ons beschikbaar gesteld voor calamiteiteninformatie. Denkt u dat uw buren nog niet op de hoogte zijn van het opheffen van het kookadvies? Dan vragen wij u uw buren te informeren.

Excuses voor de situatie

We begrijpen dat de afgelopen periode heel vervelend voor u is geweest. Ik wil u nogmaals onze excuses aanbieden voor de overlast en hartelijk danken voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Hester Latenstein van Voorst

Manager Netbeheer & Levering

 

Terugblik en vooruitblik

We zijn blij u te kunnen melden dat het kookadvies - dat sinds dinsdag 14 september van kracht was - is opgeheven. Dit was een hele vervelende situatie voor al onze klanten in de gemeente Oldenzaal, de gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland. Manager Netbeheer & Levering Hester Latenstein van Voorst van Vitens blikt terug en kijkt vooruit.

Waarom gaf Vitens op donderdag 2 september een kookadvies voor deze regio?

“Tijdens reguliere controles van het drinkwater troffen we een lichte verontreiniging met E.coli en enterococcen aan in het leidingnet. Wij nemen in dit soort situaties geen enkel risico en hanteren een strenge, wettelijke norm. Daarom gaven we het kookadvies af en leverden we servicewater aan een gerichte groep kwetsbare klanten.”

Het kookadvies werd op vrijdag 10 september opgeheven. Waarom duurde het zo lang?

“Na het afgeven van het kookadvies op donderdag zijn we direct gestart met het schoonmaken van het leidingnet en de waterreservoirs op Tankenberg. Ook spoorden we de bron op. Die bleek in één van de reservoirs te zitten. Dat reservoir hebben we direct buiten gebruik gesteld.

Door het continu nemen van watermonsters controleerden we steeds of de bacteriën verwijderd waren. Niet alleen bij de reservoirs, maar ook in het hele leidingnet. Het proces van testen duurt enkele dagen, omdat we echt zeker willen zijn dat er helemaal geen verkeerde bacteriën in het water zitten. Toen alle seinen op groen stonden, trokken we het kookadvies op vrijdag 10 september in.”

Op dinsdag 14 september kwam er wéér een kookadvies. Hoe kan dat?

“We bleven na het opheffen van het kookadvies actief watermonsters nemen, met goede resultaten. Op 14 september troffen we helaas een zeer lage hoeveelheid enterococcen aan in het waterreservoir dat in bedrijf was. We denken dat bij het loskoppelen van dit reservoir van de andere toch één spoor van de bacterie is meegekomen. Wij nemen echter geen risico, dus helaas betekende dat wéér een kookadvies. We hebben onze klanten hierover geïnformeerd per e-mail en met een kaart in de brievenbus. En uiteraard pakten we ook het leveren van servicewater op aan de groep kwetsbare klanten.”

En toen? Weer schoonmaakwerkzaamheden?

“Twee keer achter elkaar een kookadvies is heel vervelend voor onze klanten. Daarom hebben we, naast de reguliere, grondige schoonmaakwerkzaamheden van het leidingnet en het reservoir, een UV-installatie in de transportleiding gebouwd. Al het water uit het reservoir komt langs die installatie voor het bij de klanten terechtkomt. Het UV-licht in de installatie breekt het DNA van een eventuele aanwezige bacterie af. De bacterie kan zich dan niet meer vermenigvuldigen én heeft geen schadelijke werking meer.”

Waarom kon het kookadvies er dan pas op zondag 19 september af?

“We moeten natuurlijk zeker weten dat er bij het inbouwen van de UV-installatie geen vervuiling in het net is gekomen. Dat testen we zorgvuldig volgens wettelijke richtlijnen. De laatste uitslagen daarvan kwamen zondag bij ons binnen. En die uitslagen waren goed. Op dat moment hebben we direct het kookadvies ingetrokken. Want het drinkwater voldeed weer aan alle kwaliteitseisen.”

Weet Vitens nu zeker dat het drinkwater dat uit de kraan komt, 100% schoon is?

“Ja. We zien momenteel geen sporen van de bacterie meer in het reservoir en het leidingnet. Maar we zijn uiterst voorzichtig en blijven de komende tijd het water extra controleren. Als testresultaten van het waterreservoir daar aanleiding toe geven, zetten we de UV-installatie direct aan. Dan weten we zeker dat het kraanwater van onze klanten 100% bacterievrij is.”

Waarom heeft Vitens de UV-installatie niet direct bij het eerste kookadvies ingezet?

“Wij maken drinkwater van grondwater en grondwater is bacterieel steriel. De kans dat er een bacterie in het drinkwater komt is heel klein. Als dat gebeurt, is het tijdelijk afgeven van een kookadvies en het reinigen en spoelen van de leidingen onze vaste aanpak. En eigenlijk altijd met goed resultaat. Dit keer liep dat helaas anders en dat leidde tot een hele vervelende situatie voor onze klanten. Daarom hebben we er nu voor gekozen preventief de UV-installatie in te bouwen. Deze kostbare methode is niet heel duurzaam en ook niet nodig zolang de testen aantonen dat het drinkwater aan alle wettelijke eisen voldoet. Maar als de controles daar aanleiding toe geven, zetten we de UV-installatie direct aan en weten we wél zeker dat het kraanwater van onze klanten 100% bacterievrij is.”

Wat gaat er verder gebeuren?

“Nu het waterreservoir en de leidingen schoon zijn en we de UV-installatie stand-by hebben staan, gaan we aan de slag met de afgekoppelde reservoirs. Daar zullen onze klanten geen last van hebben. De reservoirs worden grondig gerenoveerd, zodat ze straks weer volop ingezet kan worden. We kijken terug op een uitzonderlijke situatie die tot veel vragen heeft geleid. Uiteraard evalueren we deze calamiteit grondig en zullen we ook bij de klanten navragen welke zaken goed gingen en welke voor verbetering vatbaar zijn.”

Veelgestelde vragen over het kookadvies in Oldenzaal en omstreken
Sinds wanneer is het kookadvies opgeheven?
We hebben het kookadvies op zondagavond 19 september opgeheven.

Lees hier het laatst verschenen persbericht

Oudere updates

UPDATE 17 september 2021 - Het kookadvies dat Vitens op 14 september heeft moeten afgeven, blijft nog van kracht tot in elk geval zondagavond. Manager Netbeheer & Levering Hester Latenstein van Voorst geeft een toelichting.

Geen bacterie meer
“De testuitslagen uit de waterreservoirs en het leidingnet laten goede resultaten zien. Hieruit blijkt namelijk dat er geen bacterie meer in het water zit. Dat is heel goed nieuws. We wachten de laatste uitslagen daarvan nog af. Daarom blijft het kookadvies van kracht.”

Zekerheid met testresultaten
“We nemen nu geen enkel risico meer. We hebben daarom een UV-installatie in de transportleiding gebouwd. We willen natuurlijk zeker weten dat bij deze werkzaamheden geen vervuiling in het leidingnet terecht is gekomen. Dat testen we zorgvuldig volgens wettelijke richtlijnen. De laatste uitslagen daarvan verwachten we zondagavond. De ingebouwde UV-installatie staat stand-by en kunnen we direct aanzetten als daar aanleiding toe is.  Want we blijven uiteraard monsters nemen.”

UV-installatie 
“Tot slot sta ik nog even stil bij de werking van de UV-installatie, die we stand-by hebben staan. Het UV-licht breekt het DNA van een eventuele aanwezige bacterie af. De bacterie kan zich dan niet meer vermenigvuldigen én heeft geen schadelijke werking meer. Een eventuele bacterie die via de transportleiding in het leidingnet terechtkomt, krijgt door het UV-licht dus geen enkele kans om schade aan te richten.”

 

UPDATE 16 september 2021 - Dinsdagavond 14 september heeft Vitens helaas opnieuw een kookadvies moeten afgeven voor de gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland. Vitens werkt hard aan de oplossing en treft daarvoor met spoed rigoureuze maatregelen.

Hester Latenstein van Voorst, Manager Netbeheer & Levering: "Ik vind dit echt super vervelend voor onze klanten. We doen er echt alles aan om dit op te lossen."

 

UPDATE 14 september 2021 – Het kookadvies voor de 26.000 huishoudens in de gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland is opnieuw van kracht. Dat betekent dat wij klanten vragen hun kraanwater voor consumptie drie minuten te koken. De betrokken klanten zijn hierover geïnformeerd.

Vitens is - na het kookadvies van vorige week - nog steeds tests aan het nemen om de kwaliteit van ons water te controleren. De afgelopen periode hebben we meerdere dagen achter elkaar géén sporen van bacteriën aangetroffen en bleken de maatregelen effectief. Helaas is in de laatste controle vandaag een zeer lage hoeveelheid enterococ gevonden. Daarom geven we helaas opnieuw een kookadvies. Want ook al gaat het dit keer om een zeer minimale hoeveelheid, we willen met alle mogelijke zekerheid kunnen zeggen dat er geen bacteriën meer in het drinkwater zitten.

Wat doet Vitens om het probleem te verhelpen

Intussen bouwen we met spoed een installatie in ons systeem. Deze doodt eventuele bacteriën voordat het water het leidingnet in gaat. Tegelijkertijd wordt het drinkwaterreservoir nogmaals grondig gereinigd. Dit gaat enkele dagen duren. Zolang geldt in ieder geval het kookadvies.

Klanten informeren

Vitens heeft alle klanten dinsdag per e-mail op de hoogte gesteld. Woensdag valt er bij de klanten nog kookadvieskaart op de deurmat. Ook via social media worden klanten geïnformeerd over het kookadvies.

UPDATE 10 september 2021 – Het kookadvies voor de regio Oldenzaal, De Lutte, Losser en omstreken (waaronder een klein deel van Dinkelland) is opgeheven, op een klein aantal huishoudens na. Dat betekent dat klanten hun kraanwater voor consumptie niet langer drie minuten hoeven te koken. De betrokken klanten zijn hierover geïnformeerd.

Groen licht

Een dag eerder dan verwacht kwamen de testresultaten binnen die lieten zien dat er geen enterococcen en E. coli bacteriën meer in het drinkwater zitten. Het water is dus weer volledig veilig om te drinken.

Vermoedelijke oorzaak

De afgelopen dagen heeft Vitens hard gewerkt om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Vermoedelijk zit de bron van de besmetting in een van onze drinkwaterreservoirs. Deze is dan ook buiten bedrijf gesteld en wordt de komende periode grondig geïnspecteerd, gereinigd en bemonsterd. Pas als de kelder weer gegarandeerd veilig is, wordt deze in bedrijf genomen.

Klanten informeren

Vitens heeft alle klanten per e-mail op de hoogte gesteld. Ook via social media en lokale radio worden klanten geïnformeerd over het opheffen van het kookadvies.

UPDATE 9 september 2021 - Het kookadvies voor de regio Oldenzaal, De Lutte, Losser en omstreken wordt opnieuw verlengd in ieder geval tot en met zaterdag 11 september. We werken hard om de kleine hoeveelheid bacteriën nog uit het water te krijgen.

Vooruitgang

Uit de meest recente testresultaten blijkt dat er geen E. coli meer is in het waterreservoir Tankenberg. Wel zien we nog een zeer minimale hoeveelheid bacteriën op een klein aantal andere locaties in het leidingnetwerk.. Dit komt doordat het schone water nog verder door het leidingnetwerk moet doorspoelen. We reinigen de leidingen extra op de plekken, waar we de bacterie nog in minimale hoeveelheden aantreffen.

Waarom verlenging?

De bacteriën uit ons leidingnet krijgen kost helaas meer tijd dan verwacht. We willen met alle mogelijke zekerheid kunnen zeggen dat er geen bacteriën meer in het drinkwater zitten, omdat we als drinkwaterbedrijf geen enkel risico met de gezondheid van onze klanten nemen. De uitslagen van de meest recente tests verwachten we op zaterdag.

Wat doet Vitens om het probleem te verhelpen?

  • We blijven de waterleidingen schoonspoelen.
  • En nemen continu een groot aantal tests af in de omgeving om de kwaliteit te monitoren.

UPDATE 8 september 2021: Vitens werkt nog steeds hard aan het oplossen van het kookadvies in Oldenzaal, De Lutte, en Losser en omstreken. Doeke Schippers, Manager Winning & Zuivering bij Vitens, vertelt welke werkzaamheden Vitens op dit moment uitvoert. Luister het radio-interview op RTV Oost.

Luister vanaf minuut 10

Schippers: "We vinden nu een minimum hoeveelheid bacteriën in het water. Daardoor is het ook heel moeilijk om te zoeken wat nou de echte oorzaak is." We doen ons best om deze storing zo snel mogelijk te verhelpen. Meer informatie en de actuele status van deze storing kunt u vinden op waterstoring.nl.

UPDATE 7 september 2021 - Woordvoerder Vitens geeft toelichting op verlenging van het kookadvies in regio Oldenzaal tijdens radio-interview op RTV Oost.

Luister vanaf 3.40 uur    

UPDATE 6 september 2021 19:52 uur - Het kookadvies voor de regio Oldenzaal, De Lutte, Losser en omstreken wordt verlengd in ieder geval tot en met donderdag 9 september. We werken hard om de kleine hoeveelheid bacteriën nog uit het water te krijgen.

Waarom verlenging?

Uit de resultaten van onze tests blijkt dat er minder, maar nog steeds een zeer kleine hoeveelheid van de eerder aangetroffen bacteriën (E. coli en enterococcen) in het drinkwater aanwezig is. Omdat het drinkwater nu niet aan onze hoge vereisten voldoet, blijft het kookadvies van kracht. Het kookadvies wordt met 2 dagen verlengd, omdat deze tijd nodig is voor het uitvoeren van nieuwe tests en de analyse van de monsters. De uitslagen verwachten we op donderdag.

Wat doet Vitens om het probleem te verhelpen?

  • We blijven de waterleidingen en reservoirs schoonspoelen. Voor de reiniging van het reservoir hebben we een gespecialiseerd bedrijf ingezet;
  • We nemen een groot aantal tests af in het aangegeven gebied om de kwaliteit van het drinkwater te monitoren;
  • We zoeken actief naar de oorzaak van het probleem.

Waterkwaliteit testen

We nemen continu een groot aantal tests af in de regio om de kwaliteit van het drinkwater te monitoren. We testen op allerlei plekken in ons leidingnetwerk, zoals in het leidingnet, bij het reservoir op de Tankenberg en uit de kraan bij onze klanten thuis. Het laboratorium van Vitens onderzoekt het drinkwater op duizenden stoffen. Daarmee is kraanwater het best gecontroleerde voedingsmiddel in Nederland. 

Het kookadvies werd op donderdag 2 september afgegeven nadat E. coli en enterococcen waren aangetroffen in het drinkwater.

UDPATE 6 september 2021 - We zijn hard aan het werk met het reinigen van onze waterreservoirs op Tankenberg. Om weer goed, kwalitatief water te kunnen leveren, nemen we dagelijks monsters af bij dit waterreservoir. Zodra we meerdere goede monsteruitslagen hebben, kunnen we het kookadvies opheffen. Het kookadvies blijft voor nu van kracht. We begrijpen dat dit ontzettend vervelend is. Onze excuses voor het ongemak.

UDPATE 3 september 2021 - Het kookadvies voor de 26.000 huishoudsens in Oldenzaal, De Lutte, Losser en omgeving blijft tot dinsdag van kracht. Dat betekent dat deze klanten het kraanwater voor consumptie drie minuten moeten blijven koken. Vitens werkt hard om het leidingnetwerk weer helemaal schoon te maken. Na het reinigingswerk nemen we watermonsters om te controleren dat de bacteriën verwijderd zijn.

Veelgestelde vragen

Servicewater

Totdat het water weer helemaal aan de kwaliteitsnormen voldoet, voorziet Vitens een gerichte groep kwetsbare klanten van servicewater die (bijna) geen mogelijkheid hebben om het water te koken. Mensen met een lage weerstand lopen een kleine kans op maag- en darmklachten.

Wij informeren onze klanten zodra het kookadvies niet meer geldt.

2 september 2021 – Drinkwaterbedrijf Vitens heeft tijdens reguliere controles van het drinkwater een lichte verontreiniging met E. coli en enterococcen aangetroffen in het leidingnetwerk. Omdat Vitens geen risico wil nemen met de gezondheid van haar klanten is er een kookadvies afgegeven voor drinkwater dat gebruikt wordt voor consumptie. Het gaat om 26.000 huishoudens in delen van Oldenzaal, Losser, de Lutte, de Poppe, Mekkelhorst, Deurningen, De Essen, Heemse, Overdinkel, Puntbeek, Linderbeek, Glane en Rossum.

Waarom dit kookadvies?

Vitens doet er alles aan om de beste kwaliteit drinkwater aan haar klanten te leveren. Het water wordt daarom 365 dagen per jaar gecontroleerd. Ondanks dat er een lage concentratie van de bacteriën is aangetroffen, wordt er geen risico genomen. Mensen met een lage weerstand lopen een kans op maag- en darmklachten.

Wat raden wij klanten aan te doen?

Het kookadvies geldt voor water dat gebruikt wordt voor consumptie. Klanten kunnen gewoon douchen, in bad gaan of de wc doorspoelen met het water. Voor drinkwater dat gebruikt wordt om te drinken of te koken geldt het volgende:

  • Kook het kraanwater drie minuten in een pan of fluitketel voordat het wordt gebruikt. Daarna is de bacterie niet meer aanwezig en is het water veilig om te drinken.
  • Dit geldt voor het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, tandenpoetsen en voor het bereiden van uw maaltijden.

Wat kan er mogelijk gebeuren indien een klant het drinkwater niet kookt?

Er bestaat een zeer kleine kans dat de klant last krijgt van zijn maag of darmen. Bij klachten raden wij onze klanten aan om contact op te nemen met hun huisarts. De GGD is op de hoogte van deze situatie.

Maatregelen vanuit Vitens

Vitens neemt monsters om de kwaliteit van het water te controleren. We spoelen ons leidingnetwerk door. Na het reinigingswerk nemen we nogmaals monsters af om te controleren dat de bacteriën verwijderd zijn. Wij informeren onze klanten zodra het kookadvies niet meer geldt.

200.000 monsters van bron tot kraan

Dagelijks zijn circa 25 Vitenscollega’s op pad om monsters te nemen; in totaal zo'n 200.000 per jaar. Zij nemen monsters van bron tot kraan. Het laboratorium van Vitens onderzoekt de monsters op een groot aantal chemische en biologische parameters. Het gaat om duizenden stoffen. Daarmee is kraanwater het best gecontroleerde voedingsmiddel in Nederland.

Bekijk de actuele status en exacte locaties van deze storing

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement