Over water maken

Hoe maakt Vitens van grondwater drinkwater?

Het drinkwater dat bij u uit de kraan stroomt, komt meestal dicht uit de buurt. Het is uit de grond opgepompt in een waterwingebied in uw omgeving en gezuiverd in één van Vitens’ productiebedrijven.

Om van grondwater schoon drinkwater te maken, moet het water gezuiverd worden. Het drinkwater moet ook voldoen aan eisen volgens de wet. Stoffen als kalk, ijzer en mangaan worden uit het water gehaald; dit zijn natuurlijke stoffen die het grondwater heeft opgenomen uit de bodem. Het grondwater bevat op de ene plek meer kalk of ijzer dan op de andere. Daarom verschilt de manier waarop Vitens het water zuivert per locatie. Zo levert Vitens overal in Nederland lekker en schoon drinkwater.

Traditionele zuivering

Water zuiveren kan op de traditionele manier en op modernere manieren. De traditionele manier van water zuiveren gaat via beluchting, voorfiltratie, extra stappen zoals ontharding en nafiltratie. Bekijk meer informatie over traditionele zuivering.

Zuivering nieuwe stijl

Nieuwe manieren van waterzuivering, zoals membraanfiltratie kunnen een deel van het zuiveringsproces vervangen of als extra stap toegevoegd worden. Bekijk meer informatie over nieuwe manieren van waterzuivering.

Vitens’ drinkwaterproductie in cijfers

  • Aantal productiebedrijven: 100
  • Totale drinkwaterproductie 330 miljoen m³ (= kubieke meter) per jaar
  • Grootste productiebedrijf Spannenburg (Friesland, 25 miljoen m³)

Inspiratiedocument natuurinclusief bouwen

Vitens probeert meerwaarde voor de natuur te creëren bij alle bouw- en renovatieprojecten. Dat doen we op twee manieren. Als eerste hebben we een natuurbeleid waarbij natuurinclusief bouwen wordt omarmd. Dat betekent dat de natuur als integraal onderdeel wordt opgenomen in onze bouwprojecten. Als tweede proberen we ook plannenmakers, bedenkers en bouwers, zowel intern als extern, te inspireren om natuurinclusief te bouwen. Dit doen we met voorbeelden. Voorbeelden van elders, maar vooral ook veel voorbeelden van onze eigen productielocaties en waterwingebieden. Die voorbeelden hebben we gebundeld in een inspiratiedocument. 

Vitens inspiratiedocument natuurinclusief bouwen

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement