Goede bronnen

Duurzaam winnen, zorgen voor goede bronnen

Vitens wil haar klanten altijd voldoende drinkwater van prima kwaliteit leveren. Dat betekent dat we zorgen voor voldoende betrouwbare en schone bronnen. We willen namelijk op een duurzame manier lekker drinkwater maken.

Vitens beschermt wingebieden om te voorkomen dat de bronnen vervuild raken. Daarbij kijken we ook vooruit; onze bronnen moeten nog tientallen jaren schoon en veilig blijven.

Samenwerken

Vitens werkt nauw samen met andere partijen zoals waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten, provincies en omwonenden. De wingebieden worden ecologisch beheerd; het ontwikkelen en behouden van natuurwaarden en een grote variatie van planten en dieren staat voorop. Om deze mooie natuur te delen met anderen, stellen we de wingebieden zoveel mogelijk open voor wandelaars en fietsers.

Vitens werkt mee aan het behoud van monumentale gebouwen in onze gebieden, zoals een oude boerderij, historische landschapselementen en watertorens.

Letten op verdroging

Waterwinning leidt soms tot een lagere grondwaterstand of verandering van de samenstelling van het grondwater. Boeren in waterwingebieden kunnen daar flink last van hebben bij het verbouwen van hun gewassen. Zij komen in aanmerking voor een vergoeding. In sommige gebieden kan verdroging ook effect hebben op de natuur. Vitens wil dit voorkomen. We zoeken altijd naar plekken waar grondwater ‘over’ is of waar de waterwinning niet van invloed is op de grondwaterstand. Wanneer we zo’n plek niet vinden, gaan we verlaging van de grondwaterstand tegen door bijvoorbeeld het vasthouden van water in sloten.

Waterwinning in cijfers

  • Aantal waterwingebieden: circa 110.
  • Aantal hectare waterwingebied: circa 3.000.
  • Aantal waterwinputten: 1.250.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement