Herkomst water

Waar komt drinkwater vandaan?

Drinkwaterbedrijven winnen water uit de grond, uit rivieren, rivieroevers of uit de duinen. Vitens gebruikt voornamelijk grondwater om drinkwater te maken. Water dat ooit als neerslag op aarde terechtgekomen is of is meegevoerd door rivieren en uiteindelijk de grond in gesijpeld.

Eenmaal in de grond legt het water een lange reis af naar de plaats waar het nu gewonnen wordt. De bodem fungeert als filter en daardoor is het water meestal al van een goede kwaliteit als Vitens het uit de grond haalt.

Water zonder bacteriën

Het grondwater dat Vitens gebruikt, zit op een diepte van twintig tot meer dan tweehonderd meter in de grond. Het water kan niet bederven; de bodem heeft een constante temperatuur van ongeveer 10°C. Het water bevat meestal geen bacteriën en virussen meer; die zijn namelijk achtergebleven in ondiepere bodemlagen en hebben zo diep bovendien geen voeding om te groeien. Het water neemt stoffen op uit de bodem, zoals kalk, ijzer en mangaan. De bodem is overal in Nederland verschillend en daardoor verschilt ook de samenstelling van het grondwater per winlocatie.

Waterwingebieden

Vitens heeft ongeveer 110 waterwingebieden waar grondwater wordt opgepompt om er drinkwater van te maken. De gebieden liggen in of nabij natuurgebieden, in landbouwgebieden of midden in de stad. Vanuit de waterwingebieden brengt Vitens het opgepompte water via leidingen onder de grond naar een productiebedrijf om het te zuiveren. De wingebieden van Vitens worden duurzaam en ecologisch beheerd. Daardoor zijn het vaak prachtige gebieden. Waar mogelijk stimuleert Vitens dat er gewandeld en gefietst kan worden in een wingebied, zodat andere mensen ook van de mooie natuur kunnen genieten.

Samen zorgen voor een schone bodem

Vitens probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat het grondwater vervuild raakt. U kunt ons daarbij helpen! Ziet u een blauw/wit bord ‘Waterwingebied’ of ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ langs de weg staan? Dan bent u in de buurt van een waterwinning. Ga daar extra voorzichtig met het milieu om en let op dat er geen vervuilende stoffen in de bodem kunnen komen. Zo zorgen we samen goed voor ons toekomstige drinkwater.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement