Water bewaren

Hoe bewaart Vitens drinkwater?

Het water dat door Vitens opgepompt en gezuiverd is, wordt opgeslagen in kelders, tanks of watertorens. Van daaruit pompen we het drinkwater het leidingnet in naar onze klanten.

Zo hebben we altijd schoon drinkwater op voorraad. Mocht er een keer iets misgaan in de drinkwaterproductie, dan is er altijd voldoende water beschikbaar. De voorraden zijn daarnaast bedoeld om pieken in de vraag naar water op te vangen: mensen gebruiken overdag soms veel drinkwater tegelijk en ’s nachts bijna niets. Door de opslag van het water is er op al die momenten voldoende drinkwater, terwijl de productie bij Vitens continu ongestoord kan doorgaan.

Watertorens

Ook watertorens zorgen voor de opslag van drinkwater. Een watertoren bestaat uit een draagconstructie met daarop een waterreservoir. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn veel watertorens buiten werking gesteld, omdat ze overbodig werden door de komst van andere systemen. Op dit moment telt Nederland nog zo’n 175 torens waarvan een kwart nog in gebruik is. Vitens bezit er 28 waarvan er nog zestien in werking zijn.

Vitens’ reservoirs

  • Aantal reinwaterreservoirs bij Vitens circa 270.
  • Totaal bergingsvolume 350.000 m3.
  • Volume per reservoir varieert van 300 m3 tot wel 15.000 m3 (bij Enschede en Utrecht).

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement