Water transporteren

Hoe brengt Vitens drinkwater naar de klant?

Vitens bezorgt het water bij de klant via een waterleidingnet van meer dan 47.500 kilometer. Transportleidingen vervoeren het water van het wingebied naar het productiebedrijf. Vanuit de productiebedrijven vervolgt het water zijn weg via hoofdleidingen. Hoofdleidingen zijn leidingen met een grote diameter, waarop via kleinere leidingen klanten zijn aangesloten. Die kleinere leidingen worden distributieleidingen of aansluitleidingen genoemd. Het water komt uiteindelijk door deze leidingen de woningen en bedrijven binnen. De doorsnede van de leidingen verschillen per locatie: op sommige plekken is de leiding een paar centimeter dik, op andere plekken is dit één meter zestig.

Druk

Om ervoor te zorgen dat het water bij iedere klant uit de kraan komt, is een constante druk in het net nodig. Deze ‘overdruk’ zorgt er bovendien voor dat er geen vervuiling in het water komt via lekkages of aftappunten. Het handhaven van de waterdruk gebeurt met behulp van reinwaterpompen.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement