Waterkwaliteit bewaken

Hoe bewaakt Vitens de kwaliteit van drinkwater?

Vitens controleert het water dagelijks. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat we overal drinkwater van perfecte kwaliteit leveren.

We controleren het water elke dag op verschillende plekken in Nederland én in alle fasen van de zuivering: in de winputten en zuiveringsinstallaties, in de reservoirs, bij aftappunten in het leidingnet en bij klanten thuis. Een medewerker van Vitens tapt wat water in een speciale fles. Deze monsters worden naar ons eigen laboratorium in Leeuwarden gebracht en nauwkeurig onderzocht.

In het laboratorium

In het laboratorium onderzoeken onze analisten het water op stoffen die wel of juist niet in het water mogen zitten. Bijvoorbeeld (ziekteverwekkende) bacteriën, zouten, zware metalen en pesticiden. Het water wordt ook op kleur en smaak beoordeeld.

Het laboratorium van Vitens is gecertificeerd en op veel vlakken het modernste drinkwaterlab van Europa. We werken er met zeer geavanceerde apparatuur.

Direct actie

Meestal is de kwaliteit van het drinkwater zoals het hoort: uitstekend. Maar soms vinden we in een genomen monster toch een verhoogde concentratie van een bepaalde stof. Dan grijpen we direct in. In overleg met de Inspectie voor Volksgezondheid besluiten we bijvoorbeeld om het water extra te zuiveren, te mengen of de bron tijdelijk te sluiten. Voor de klant heeft dit vaak geen gevolgen. Mocht de kwaliteit van het drinkwater in een gebied tijdelijk niet voldoende zijn, dan informeren we onze klanten nog diezelfde dag. In dat geval kunt u bijvoorbeeld een kookadvies krijgen of zal de waterdruk tijdelijk lager zijn. We zorgen er natuurlijk voor dat er zo snel mogelijk weer goed water uit de kraan komt.

Wetgeving

Welke stoffen in welke mate in het drinkwater mogen voorkomen, staat exact beschreven in het Drinkwaterbesluit. Daar staat ook in hoe en hoe vaak drinkwater gecontroleerd moet worden om de volksgezondheid te bewaken. Vitens hanteert daarnaast ook normen voor de geur, kleur, smaak en hardheid van water. Vitens wil graag drinkwater van nog betere kwaliteit leveren dan de normen voorschrijven, vooral op punten die prettig zijn voor de klant, zoals een lagere hardheid (minder kalk in het water).

Bewaking drinkwaterkwaliteit in cijfers

  • Het water wordt op meer dan 800 componenten geanalyseerd.
  • Dagelijks kunnen in ons laboratorium ongeveer 750 monsters en 2.500 flessen worden verwerkt.
  • Jaarlijks kunnen ongeveer 200.000 monsters worden verwerkt.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement