Naar Overzicht

Tussen Hoenderloo en Ede

Aanleg extreem lange transportwaterleiding

Vitens staat in de startblokken om een extra transportwaterleiding van 18 kilometer aan te leggen tussen de productielocaties in Hoenderloo en Ede. Senior projectleider Hoofdleidingen Remon Toeter: “Het gaat om een extreem lange transportleiding in een uitdagende setting: in Nationaal Park De Hoge Veluwe, pal naast een provinciale weg en op terreinen van verschillende partijen.”

We trappen af met een situatieschets. De productielocatie Hoenderloo levert drinkwater aan onder andere de productielocatie in Ede en het verdeelpunt in Otterlo. “Tussen Hoenderloo en Ede ligt nu één transportwaterleiding. Daar komt een tweede leiding van 18,9 kilometer bij, die jaarlijks 1 miljoen kuub drinkwater transporteert.” Voor deze extra leiding zijn twee redenen, die Toeter als volgt samenvat: ”Leveringszekerheid, nu en in de toekomst.”

Senior projectleider Hoofdleidingen Remon Toeter: “We zetten alles op alles om de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bezoekers van het nationaal park straks zoveel mogelijk te beperken.”

Leveringszekerheid
Het leidingnet van Vitens zit zo in elkaar, dat leveringszekerheid gegarandeerd is. Een gebied is daarom altijd aangesloten op minimaal twee transportleidingen. Verdeelpunt Otterlo levert drinkwater aan klanten in het eigen dorp en de naastgelegen dorpen en is via een transportleiding aangesloten op productielocatie Hoenderloo. Om de leveringszekerheid te garanderen, is er een noodwaterleiding tussen verdeelpunt Otterlo en productielocatie Ede. “We hebben geconstateerd dat de noodwaterleiding onvoldoende capaciteit heeft om in een noodsituatie goed te leveren aan Otterlo. Daarom leggen we een tweede transportwaterleiding aan tussen Ede en Hoenderloo. Deze leiding kun je dus beschouwen als de nieuwe noodwaterleiding voor het verdeelstation Otterlo.” De tweede reden voor de nieuwe transportleiding betreft de nieuwbouwwijken in Ede. “De huidige transportwaterleiding alleen, is eenvoudigweg niet genoeg om in de toekomst de bewoners van de nieuwe huizen van kraanwater te voorzien.”

Uitdagende setting
Vitens heeft overeenkomsten afgesloten met grondeigenaren van de terreinen waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Voor de aanleg van de leiding heeft Vitens aannemer A. Hak ingeschakeld. Deze stelt ook een verkeersplan op. De werkzaamheden vinden namelijk voor een deel plaats langs de N304, dus er zal te zijner tijd ook sprake zijn van verkeersmaatregelen op deze provinciale weg. “We zetten alles op alles om de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bezoekers van het nationaal park straks zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard informeren we de omgeving voor en tijdens de start van de werkzaamheden meer in detail over het project.”

Wachten op startsein
Tot slot vragen we Toeter naar de planning. “Het plan was te starten in oktober 2019. Daar moesten we vanaf stappen, omdat de provincie Gelderland de afgelopen maanden geen vergunningen heeft verstrekt in verband met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Omdat de uitvoering van dit project niet kan plaatsvinden, betekent dit automatisch dat de start van het project opschuift naar september 2021. De werkzaamheden zullen dan duren tot 2022. Uiteraard volgt Vitens de PAS-ontwikkelingen op de voet en kijken we continu welke stappen we het beste kunnen zetten voor de voortgang van de werkzaamheden van de transportwaterleiding.”

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement