Vervangen water- en gasleiding in Apeldoorn

Werkzaamheden in de wijken Zevenhuizen, De Maten en Zuid.

Wat gaat er gebeuren?

Vitens en Liander vervangen in Apeldoorn zo'n 46 kilometer water- en gasleiding. De aanleiding waren twee gecombineerde waterleiding- en gasstoringen in 2014, waarbij honderden mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Deze storing begon met een breuk in de waterleiding. Vervolgens brak de gasleiding en stroomde er water in de gasleiding. Door een combinatie van factoren kan zo'n breuk grote gevolgen hebben, waarbij klanten langere tijd zonder gas kunnen komen te zitten.

Vitens en Liander vinden het risico op herhaling onacceptabel en vervangen daarom de water- en gasleiding in de wijken Zevenhuizen, De Maten en Zuid. De gemeente Apeldoorn zal de werkzaamheden waar mogelijk ondersteunen. Ook hebben Vitens en Liander werkafspraken gemaakt over de handelswijze wanneer zich nu een breuk in een waterleiding zou voordoen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Omwonenden kunnen hinder ervaren van opengebroken straten, waardoor woningen minder goed bereikbaar zijn. Ook kan het zijn dat de levering van water en/of gas tijdelijk voor een korte periode wordt onderbroken. Voor dit project hebben Vitens en Liander een gezamenlijke website onderhoudinapeldoorn.nl ingericht. Daar vindt u alles over de planning en de aard van de werkzaamheden.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden zijn gestart in 2015 en duren tot en met 2017. Op onderhoudinapeldoorn.nl vindt u alles over de planning en de werkzaamheden.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement