Aanleg interceptieput Beerschoten

Wat gaat er gebeuren?

Vitens legt de komende periode een extra winput aan bij de grondwaterwinning Beerschoten. Deze wordt ingezet als zogenaamde interceptieput. Daarmee voorkomt Vitens dat de overige winputten verontreinigd grondwater (dat in het verleden is ontstaan) uit de bodem onttrekken. Dit water gebruikt Vitens niet voor het drinkwater. Het water van de interceptieput wordt gezuiverd en vervolgens geloosd.

Schoon grondwater

Dankzij de interceptieput kunnen de winputten ook in de toekomst schoon grondwater blijven leveren voor de productie van drinkwater én kan het verontreinigde grondwater niet in de rest van de putten terechtkomen. Dat betekent dat de bronnen van ons uitgaande water schoon zijn.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De aanleg van de interceptieput zorgt tijdelijk voor meer (vracht)verkeer. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De bouw start in het derde kwartaal van 2016. De verwachting is dat de put vóór 2017 in gebruik wordt genomen.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement