Bouw onthardingsinstallatie Culemborg

Werkzaamheden van 2018 tot 2021

Wat gaat er gebeuren?

Vitens bouwt vanaf 2018 een onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Het kraanwater van productiebedrijf Culemborg wordt op dit moment niet onthard. Het water in Culemborg is van een gemiddelde hardheid: 11,7 °DH. Er is geen drinkwaternorm die verplicht om het drinkwater te ontharden, wel hanteert Vitens eigen grens- en drempelwaarden. De grenswaarde die Vitens hanteert voor de hardheid van kraanwater is 11,2 °DH. Daarmee krijgt Culemborg in de toekomst aanzienlijk zachter water. Dat is beter voor het milieu (er hoeft bijvoorbeeld minder zeep gebruikt te worden) en voor de levensduur van huishoudelijke apparatuur.

Wat gaat Vitens doen bij het drinkwaterproductiebedrijf Culemborg?

Wij zijn bezig met de planvorming en voorbereidingen voor de realisatie van de onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Onderdeel van de planvorming is een openbare ruimtelijke procedure; een zogenaamde bestemmingsplanwijziging. Als we goedkeuring krijgen voor onze plannen, vinden de werkzaamheden plaats in de periode 2018 tot 2021.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

De landschapsarchitecten van adviesbureau Haver Droeze hebben onderzocht hoe het onthardingsgebouw landschappelijk gezien op de beste manier kan worden ingepast bij ons productiebedrijf. Tijdens deze fase hebben wij nauw contact gehad met de gemeente Culemborg en vanuit de wijk EVA-Lanxmeer met TOPLA, Terra Bella en de Stichting Watertoren Culemborg. Vanuit hun rol, kennis en expertise hebben zij functioneel meegedacht over de uitwerking van het inpassingsonderzoek.

Hoe worden omwonenden betrokken?

Op 9 mei jl. heeft Vitens een bewonersavond georganiseerd. Op deze avond zijn aan de bewoners van de wijk rondom de productielocatie, de plannen m.b.t. de locatie en de uitstraling van het onthardingsgebouw gepresenteerd.

Naar aanleiding van reacties tijdens deze bewonersavond zijn wij in gesprek met de gemeente om te kijken hoe wij de participatie van bewoners nader kunnen vormgeven. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit via een nieuwsbrief naar de betrokkenen communiceren.

Denk mee over het project!

Locatie van het onthardingsgebouw

Uit het inpassingsonderzoek is een locatie naar voren gekomen die het beste past en door de in het voortraject betrokken partijen wordt gedragen. Deze locatie bevindt zich aan de achterzijde van het huidige productiebedrijf, verbonden aan de huidige bebouwing. Inmiddels is deze locatie via een principeaanvraag ingediend bij het College van de gemeente Culemborg. We hebben een positieve reactie van de gemeente ontvangen op de principeaanvraag. Dat betekent dat de gemeente deze locatie in deze fase ondersteunt.

Wat merkt u straks van de werkzaamheden?

Tijdens de bouw van het onthardingsgebouw is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom ons productiebedrijf. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden zijn gepland in de periode 2018 tot 2021. In 2017 en 2018 wordt de installatie inclusief het gebouw ontworpen en de bouw voorbereid. Vervolgens starten we met het bouwen. De verwachting is dat op zijn vroegst medio 2020 zachter kraanwater wordt geleverd.

Hoe houden we u op de hoogte?

Om u te informeren over de plannen en de planning stuurt Vitens een digitale nieuwsbrief naar de bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer. Klanten van wie Vitens geen mailadres heeft, ontvangen de nieuwsbrief per post. Wilt u de nieuwsbrief (digitaal) ontvangen? Dan kunt zich aanmelden via het mailadres: waterontharderculemborg@vitens.nl.

Wat gebeurt er met de Watertoren?

Naast de bouw van de onthardingsinstallatie, wil Vitens de watertoren en het oude pompgebouw verkopen. De ontwikkelingen kunnen elkaar beïnvloeden en worden daarom in samenhang bekeken. Vitens wil zowel de ontwikkeling van de onthardingsinstallatie als de verkoop (en herbestemming) van de watertoren en het oude pompgebouw in goede afstemming met de omgeving doen. De Stichting Watertoren Culemborg is nauw betrokken bij het nadenken over de toekomst van de watertoren en het oude pompgebouw. Kijk op de website van de stichting.

Nieuwsbrieven

Juni 2017

Veel gestelde vragen

Aan welke gebieden levert Culemborg water?

Het water van drinkwaterwinning Culemborg voorziet globaal de plaatsen Culemborg en Beusichem. Zie ook de afbeelding hieronder:

Hoeveel huishoudens krijgen water van Culemborg?

Het water wordt gebruikt door industrie en huishoudens. Circa 15.000 huishoudens gebruiken het drinkwater van Culemborg.

Is het verstandig om zelf ontharders aan te schaffen?
Het drinkwater in Culemborg is van gemiddelde hardheid (8 – 12 °DH). Lees verder voor meer informatie over gebruik van waterontharders.

 

Wat kunt u zelf doen zolang nog geen zachter water wordt geleverd?

Hardheid is een gebruikscomfortprobleem. Er kunnen afzettingen ontstaan op verwarmingselementen in de wasmachine, afwasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat, enz. Het is zaak om goed de gebruiksaanwijzingen van uw apparaat goed door te lezen en de aanbevelingen als het gaat om kalkaanslag op het verwarmingselement op te volgen. Daarnaast moet u goed letten op de dosering van wasmiddelen voor de wasmachine en het onthardingszout voor de vaatwasser. Verder is de thermostaatinstelling van uw warmwatervoorziening een aandachtspunt. Als deze te hoog is ingesteld kan het kalkproblemen veroorzaken.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement