Bouw onthardingsinstallatie Culemborg

Werkzaamheden van 2018 tot medio 2020

Wat gaat er gebeuren?

Vitens bouwt vanaf 2018 een onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Het kraanwater van productiebedrijf Culemborg wordt op dit moment niet onthard. Het water in Culemborg is van een gemiddelde hardheid: 11,7 °DH. Er is geen drinkwaternorm die verplicht om het drinkwater te ontharden, wel hanteert Vitens eigen grens- en drempelwaarden. De grenswaarde die Vitens hanteert voor de hardheid van kraanwater is 11,2 °DH. Daarmee krijgt Culemborg in de toekomst aanzienlijk zachter water. Dat is beter voor het milieu (er hoeft bijvoorbeeld minder zeep gebruikt te worden) en voor de levensduur van huishoudelijke apparatuur.

Wat gaat Vitens doen bij het drinkwaterproductiebedrijf Culemborg?

We zijn bezig met de planvorming en voorbereidingen voor de realisatie van de onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Onderdeel van de planvorming is een openbare ruimtelijke procedure; een zogenaamde bestemmingsplanwijziging. Als we goedkeuring krijgen voor onze plannen, vinden de werkzaamheden plaats van 2018 tot medio 2020. Zoals de planning er nu uitziet, wordt de onthardingsinstallatie medio 2020 in gebruik genomen en zal Culemborg vanaf dan worden voorzien van zachter kraanwater.

Hoe betrekken we omwonenden?

In mei 2017 organiseert Vitens, samen met een aantal andere partijen, een bewonersavond. U kunt dan samen met ons meepraten en meedenken over de verdere uitwerking van onze plannen. U wordt via de nieuwsbrief hiervoor uitgenodigd. We vertellen u dan ook over de laatste ontwikkelingen en nemen u mee in de plannen.

Wat gebeurt er met de watertoren?

Naast de bouw van de onthardingsinstallatie, wil Vitens de watertoren en het oude pompgebouw verkopen. Deze twee ontwikkelingen kunnen elkaar beïnvloeden en worden daarom in samenhang bekeken. Vitens wil zowel de ontwikkeling van de onthardingsinstallatie als de verkoop (en herbestemming) van de watertoren en het oude pompgebouw in goede afstemming met de omgeving laten plaatsvinden. De stichting Watertoren Culemborg is nauw betrokken bij het nadenken over de toekomst van de watertoren en het oude pompgebouw.

Hoe borgen we de uitgangspunten van de wijk EVA-Lanxmeer?

Vanwege hun expertise en kennis hebben we Topla (Toetsing Planontwikkeling EVA-Lanxmeer), Stichting Terra Bella (beheer openbare ruimte EVA-Lanxmeer) en Stichting Watertoren Culemborg gevraagd mee te denken bij het proces rondom de ontwikkeling van de onthardingsinstallatie. Tijdens de voorbereiding en realisatie zullen we regelmatig met hen overleggen over de voortgang en de keuzes die we als Vitens maken.

Wat merkt u straks van de werkzaamheden?

Tijdens de bouw van het onthardingsgebouw is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom ons productiebedrijf. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden zijn gepland van 2018 tot medio 2020. Dan is de onthardingsinstallatie gereed. Eind 2016 en in 2017 wordt de installatie inclusief het gebouw ontworpen en de bouw voorbereid. Vervolgens starten we met het bouwen. De verwachting is dat op zijn vroegst medio 2020 zachter kraanwater wordt geleverd.

Hoe houden we u op de hoogte?

Om u te informeren over de plannen en de planning stuurt Vitens een digitale nieuwsbrief naar de bewoners van de wijk Eva-Lanxmeer. Klanten van wie Vitens geen mailadres heeft, ontvangen de nieuwsbrief per post. Wilt u de nieuwsbrief (digitaal) ontvangen? Dan kunt zich aanmelden via het mailadres: waterontharderculemborg@vitens.nl.

Wat gebeurt er met de Watertoren?

Naast de bouw van de onthardingsinstallatie, wil Vitens de watertoren en het oude pompgebouw verkopen. De ontwikkelingen kunnen elkaar beïnvloeden en worden daarom in samenhang bekeken. Vitens wil zowel de ontwikkeling van de onthardingsinstallatie als de verkoop (en herbestemming) van de watertoren en het oude pompgebouw in goede afstemming met de omgeving doen. De Stichting Watertoren Culemborg is nauw betrokken bij het nadenken over de toekomst van de watertoren en het oude pompgebouw. Kijk op de website van de stichting: http://www.watertorenculemborg.nl/. Ook bij de ontwikkeling van de onthardingsinstallatie is de stichting watertoren Culemborg betrokken. Daarnaast zijn Topla en Terra Bella vanuit hun expertise en kennis van de betrokken bij dit proces.

Is er meer informatie beschikbaar?

U kunt hieronder de vragen en antwoorden lezen die leven rondom de ontharding van Culemborg.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus - september 2016

Veel gestelde vragen

Aan welke gebieden levert Culemborg water?

Het water van drinkwaterwinning Culemborg voorziet globaal de plaatsen Culemborg en Beusichem. Zie ook de afbeelding hieronder:

Hoeveel huishoudens krijgen water van Culemborg?

Het water wordt gebruikt door industrie en huishoudens. Circa 15.000 huishoudens gebruiken het drinkwater van Culemborg.

Is het verstandig om zelf ontharders aan te schaffen?
Het drinkwater in Culemborg is van gemiddelde hardheid (8 – 12 °DH). Lees verder voor meer informatie over gebruik van waterontharders.

 

Wat kunt u zelf doen zolang nog geen zachter water wordt geleverd?

Hardheid is een gebruikscomfortprobleem. Er kunnen afzettingen ontstaan op verwarmingselementen in de wasmachine, afwasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat, enz. Het is zaak om goed de gebruiksaanwijzingen van uw apparaat goed door te lezen en de aanbevelingen als het gaat om kalkaanslag op het verwarmingselement op te volgen. Daarnaast moet u goed letten op de dosering van wasmiddelen voor de wasmachine en het onthardingszout voor de vaatwasser. Verder is de thermostaatinstelling van uw warmwatervoorziening een aandachtspunt. Als deze te hoog is ingesteld kan het kalkproblemen veroorzaken.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.