Bouw onthardingsinstallatie Culemborg

Werkzaamheden van 2019 tot 2021

Wat gaat er gebeuren?

Vitens bouwt vanaf 2019 een onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Het kraanwater van productiebedrijf Culemborg wordt op dit moment niet onthard. Het water in Culemborg is van een gemiddelde hardheid: 11,7 °DH. Er is geen drinkwaternorm die verplicht om het drinkwater te ontharden, wel hanteert Vitens eigen grens- en drempelwaarden. De grenswaarde die Vitens hanteert voor de hardheid van kraanwater is 11,2 °DH. Daarmee krijgt Culemborg in de toekomst aanzienlijk zachter water. Dat is beter voor het milieu (er hoeft bijvoorbeeld minder zeep gebruikt te worden) en voor de levensduur van huishoudelijke apparatuur.

Wat gaat Vitens doen bij het drinkwaterproductiebedrijf Culemborg?

Wij zijn bezig met de planvorming en voorbereidingen voor de realisatie van de onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Onderdeel van de planvorming is een openbare ruimtelijke procedure; een zogenaamde bestemmingsplanwijziging. Als we goedkeuring krijgen voor onze plannen, vinden de werkzaamheden plaats in de periode 2019 tot 2021.

Locatie keuze

Het college heeft gekozen voor de locatie 2a. De argumenten voor deze keuze zijn: het voorkomen van een te massief beeld van de bebouwing langs de Rijksstraatweg en het deels in stand houden van de groene ader als verwijzing naar de beschreven waarde onder andere in de landschapsvisie.
Vanuit de welstand is de groene dooradering in het open slagenlandschap van belang: ‘Het bepaalt het karakter van de wijk en de overgang naar het landschap. Het ritme van doorzichten naar het achterliggende landschap, de groene aders en de bebouwing is voor zowel het nieuwe complex als het historische complex een belangrijke kwaliteit.’

De juiste partij om te ontwerpen

Nu de locatie bekend is gaan wij verder met het uitwerken van de plannen. Onderstaande impressie van de locatie en zichtlijnen is eerder met u gedeeld. Deze impressies zijn gemaakt om de ruimtelijke impact in te kunnen schatten voor de locatiekeuze. De impressies zijn niet bedoeld als voorlopig ontwerp of als vastliggend kader voor de nieuwe installatie.

 

Impressie
Impressie uit de principe aanvraag.

Een specialistisch bureau helpt Vitens bij het definitieve ontwerp. In de afgelopen maanden hebben wij een aanbesteding gedaan om een partij met de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden. Binnenkort weten we welke partij het ontwerp gaat begeleiden.

In het te ontwerpen gebouw gaan techniek en esthetiek hand in hand. De installaties die voor het onthardingsproces nodig zijn moeten in het gebouw passen. Maar het gebouw moet ook passen in de omgeving. Wij nemen deze verschillende wensen en eisen mee in het ontwerp. De inbreng vanuit de ateliergroep zullen wij zoveel als mogelijk in het ontwerpproces integreren.

Samen ontwerpen in de ateliergroep

De eerste stap in het ontwerpproces is een startbijeenkomst met de ateliergroep. Een aantal omwonenden heeft gereageerd op onze eerdere oproep om deel te nemen aan de ateliergroep. Zij kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten voor de startbijeenkomst. Dan wordt onder meer toegelicht hoe we het ontwerpproces vorm willen geven en waarover we graag uw inbreng verwachten.

Neemt u geen deel aan de ateliergroep? Geen probleem. Wij zorgen dat u van belangrijke keuzes en tussenresultaten op de hoogte wordt gehouden. Ook kunt u zich laten informeren door de deelnemers van de ateliergroep.

We verwachten eind november 2018 aan te vangen met de eerste ateliergroep bijeenkomst. Afhankelijk van het proces verwachten we in totaal drie tot vijf gezamenlijke bijeenkomsten nodig te hebben om tot een gedragen ontwerp te komen. Het ontwerp is naar verwachting in de zomer van 2019 gereed. Daarna zal aannemer worden geselecteerd.

Wat merkt u straks van de werkzaamheden?

Tijdens de bouw van het onthardingsgebouw is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom ons productiebedrijf. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden zijn gepland in de periode 2019 tot 2021.  De verwachting is dat op zijn vroegst medio 2020 zachter kraanwater wordt geleverd. 

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrie van september 2018

Lees hier de nieuwsbrief. April 2018.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Veel gestelde vragen

Aan welke gebieden levert Culemborg water?

Het water van drinkwaterwinning Culemborg voorziet globaal de plaatsen Culemborg en Beusichem. Zie ook de afbeelding hieronder:

Hoeveel huishoudens krijgen water van Culemborg?

Het water wordt gebruikt door industrie en huishoudens. Circa 15.000 huishoudens gebruiken het drinkwater van Culemborg.

Is het verstandig om zelf ontharders aan te schaffen?
Het drinkwater in Culemborg is van gemiddelde hardheid (8 – 12 °DH). Lees verder voor meer informatie over gebruik van waterontharders.

 

Wat kunt u zelf doen zolang nog geen zachter water wordt geleverd?

Hardheid is een gebruikscomfortprobleem. Er kunnen afzettingen ontstaan op verwarmingselementen in de wasmachine, afwasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat, enz. Het is zaak om goed de gebruiksaanwijzingen van uw apparaat goed door te lezen en de aanbevelingen als het gaat om kalkaanslag op het verwarmingselement op te volgen. Daarnaast moet u goed letten op de dosering van wasmiddelen voor de wasmachine en het onthardingszout voor de vaatwasser. Verder is de thermostaatinstelling van uw warmwatervoorziening een aandachtspunt. Als deze te hoog is ingesteld kan het kalkproblemen veroorzaken.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement