Bouw onthardingsinstallatie Culemborg

Werkzaamheden van 2020 tot 2021

Wat gaat er gebeuren?

Vitens bouwt vanaf 2020 een onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. De start van de bouw is later dan eerder is aangegeven. Het kraanwater van productiebedrijf Culemborg wordt op dit moment niet onthard. Het water in Culemborg is van een gemiddelde hardheid: 11,7 °DH. Er is geen drinkwaternorm die verplicht om het drinkwater te ontharden, wel hanteert Vitens eigen grens- en drempelwaarden. De grenswaarde die Vitens hanteert voor de hardheid van kraanwater is 11,2 °DH. Na de bouw van de onthardingsinstallatie zou de hardheid naar verwachting 7,5 °DH bedragen. Daarmee krijgt Culemborg in de toekomst aanzienlijk zachter water. Dat is beter voor het milieu (er hoeft bijvoorbeeld minder zeep gebruikt te worden) en voor de levensduur van huishoudelijke apparatuur.

Wat gaat Vitens doen bij het drinkwaterproductiebedrijf Culemborg?

Wij zijn bezig met de planvorming en voorbereidingen voor de realisatie van de onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Onderdeel van de planvorming is een openbare ruimtelijke procedure; een zogenaamde bestemmingsplanwijziging. Als we goedkeuring krijgen voor onze plannen, vinden de werkzaamheden plaats in de periode 2020 tot 2021.

Locatie keuze

Het college heeft gekozen voor de locatie 2a (zie afbeelding hieronder). De argumenten voor deze keuze zijn: het voorkomen van een te massief beeld van de bebouwing langs de Rijksstraatweg en het deels in stand houden van de groene ader als verwijzing naar de beschreven waarde onder andere in de landschapsvisie.
Vanuit de welstand is de groene dooradering in het open slagenlandschap van belang: ‘Het bepaalt het karakter van de wijk en de overgang naar het landschap. Het ritme van doorzichten naar het achterliggende landschap, de groene aders en de bebouwing is voor zowel het nieuwe complex als het historische complex een belangrijke kwaliteit.’

De juiste partij om te ontwerpen

Nu de locatie bekend is gaan wij verder met het uitwerken van de plannen. Onderstaande impressie van de locatie en zichtlijnen is eerder met u gedeeld. Deze impressies zijn gemaakt om de ruimtelijke impact in te kunnen schatten voor de locatiekeuze. De impressies zijn niet bedoeld als voorlopig ontwerp of als vastliggend kader voor de nieuwe installatie.

 

Impressie

 

Het specialistischebureau IA-Groep helpt Vitens  bij het definitieve ontwerp. In het te ontwerpen gebouw gaan techniek en esthetiek hand in hand. De installaties die voor het onthardingsproces nodig zijn moeten in het gebouw passen. Maar het gebouw moet ook passen in de omgeving. Wij nemen deze verschillende wensen en eisen mee in het ontwerp. De inbreng vanuit de ateliergroep zullen wij zoveel als mogelijk in het ontwerpproces integreren.

Samen ontwerpen in de ateliergroep

De eerste stap in het ontwerpproces is een startbijeenkomst met de ateliergroep. Een aantal omwonenden heeft gereageerd op onze eerdere oproep om deel te nemen aan de ateliergroep. Dan wordt onder meer toegelicht hoe we het ontwerpproces vorm willen geven en waarover we graag uw inbreng verwachten.

 

We verwachten in februari 2019 aan te vangen met de eerste ateliergroep bijeenkomst. Dit is iets later, dan in eerdere nieuwsbrieven aangegeven. Afhankelijk van het proces verwachten we in totaal drie tot vijf gezamenlijke bijeenkomsten nodig te hebben om tot een gedragen ontwerp te komen. Daarna zal aannemer worden geselecteerd.

Resultaten uit de ateliergroepen

Na een vruchtbare samenwerking in de ateliergroepen zijn wij gekomen tot een voorlopig ontwerp van de onthardingsinstallatie. Hieronder ziet u de eerste impressies van het voorlopige ontwerp.

 

 

Wat merkt u straks van de werkzaamheden?

Tijdens de bouw van het onthardingsgebouw is meer (bouw)verkeer op de wegen rondom ons productiebedrijf. Dit kan voor omwonenden wat hinder veroorzaken. Wij informeren u ruim van tevoren over deze werkzaamheden, zodat u niet wordt verrast.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2021 zachter kraanwater wordt geleverd.

Planning op hoofdlijnen

Verwachting ontwerp gereed  eind 2019 
 Procedure omgevingsvergunning  eind 2019 – medio (mei) 2020
 Aanbesteding aannemers traject  medio 2020 tot eind 2020
 Realisatiefase

 begin tot eind 2021

    

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief van december 2018

Lees hier de nieuwsbrief van september 2018

Lees hier de nieuwsbrief van  april 2018

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Veel gestelde vragen

Aan welke gebieden levert Culemborg water?

Het water van drinkwaterwinning Culemborg voorziet globaal de plaatsen Culemborg en Beusichem. Zie ook de afbeelding hieronder:

Hoeveel huishoudens krijgen water van Culemborg?

Het water wordt gebruikt door industrie en huishoudens. Circa 15.000 huishoudens gebruiken het drinkwater van Culemborg.

Is het verstandig om zelf ontharders aan te schaffen?
Het drinkwater in Culemborg is van gemiddelde hardheid (8 – 12 °DH). Lees verder voor meer informatie over gebruik van waterontharders.

 

Wat kunt u zelf doen zolang nog geen zachter water wordt geleverd?

Hardheid is een gebruikscomfortprobleem. Er kunnen afzettingen ontstaan op verwarmingselementen in de wasmachine, afwasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat, enz. Het is zaak om goed de gebruiksaanwijzingen van uw apparaat goed door te lezen en de aanbevelingen als het gaat om kalkaanslag op het verwarmingselement op te volgen. Daarnaast moet u goed letten op de dosering van wasmiddelen voor de wasmachine en het onthardingszout voor de vaatwasser. Verder is de thermostaatinstelling van uw warmwatervoorziening een aandachtspunt. Als deze te hoog is ingesteld kan het kalkproblemen veroorzaken.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement